Freonen-kunstwerk Muur van Verbinding onthuld

Het kunstwerk Muur van Verbinding, het afscheidscadeau voor oud-burgemeester Ferd Crone, is vrijdagmiddag 14 februari onthuld bij het Historisch Centrum Leeuwarden. In het 23 meter lange kunstobject zijn meer dan 16.700 DNA-buisjes samengevoegd, die tot stand kwamen in het kader van het LF2018-project DNA Leeuwarden. Freonen BW H ontwerpers, IdFrm en Mannen van Staal speelden grote rollen bij de totstandkoming van het kunstwerk.

Verbinding
‘Het kunstwerk Muur van Verbinding, bedacht door kunstenaar Hein de Graaf, is een blijvende herinnering aan het jaar 2018’, zo meldt DNA Leeuwarden op de eigen website. ‘Het jaar waarin Ferd Crone burgemeester was van Leeuwarden en Leeuwarden een jaar lang Europese Culturele Hoofdstad was. Daar waar muren in de wereld bedoeld zijn om te scheiden symboliseert deze Muur juist de verbinding. Een verzameling van individuele verhalen en dromen die zichtbaar maakt wat het is dat ons met elkaar verbindt.’

Freonen
Enkele Freonen fan Fossylfrij Fryslân speelden een onmisbare rol bij de realisatie van het kunstobject. Zo droeg Freon BW H ontwerpers zorg voor het grafisch ontwerp en front end-development, terwijl IdFrm het dynamisch licht voor haar rekening nam. Mannen van Staal realiseerde de constructie van het kunstwerk. Bekijk voor meer informatie de website dnaleeuwarden.nl.