Freonen Leeuwarder Lyceum en NHL Stenden op 30e stek Trouw Duurzame Top 100

Een digitaal platform over duurzaamheid, geïnitieerd vanuit Freonen Leeuwarder Lyceum, NHL Stenden Hogeschool en Bogerman Sneek, heeft de 30e plaats behaald in de Duurzame 100 van Dagblad Trouw. Dit meldt de Leeuwarder Courant. De ranglijst van Nederlandse groene denkers en doeners, die dit jaar voor de elfde maal is gepresenteerd, bestaat uit initiatieven van onderop.

Profielwerkstuk
Voormalig rector Henk Tameling is de gangmaker achter het digitaal platform. Dit dient als kennisdatabase rondom nieuwe duurzame ontwikkelingen. Leerlingen kunnen uit de databank putten wanneer ze een profielwerkstuk maken over klimaat of milieu. Ook docenten kunnen met de informatie hun kennis bijspijkeren. ‘Het platform wil dat het hele schoolsysteem in het voortgezet onderwijs groen kleurt’, zo meldt het dagblad. ‘Een projectgroep van zo’n tien personen spant zich in om dat te ontketenen. Hun aanpak is als volgt: leerlingen die voor hun werkstuk met vragen zitten over milieu of klimaat melden zich. Duurzaam Onderwijs koppelt die scholieren aan masterstudenten van de lerarenopleiding. Zij kunnen de leerlingen begeleiden in het vinden van de juiste bronnen en kennis.’

Lees verder op de website van Trouw:

Privacy settings

Trouw.nl en krant.nl maken onderdeel uit van DPG Media. Onze sites gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren.

Of lees meer op de website van de Leeuwarder Courant:

Fries onderwijsproject in Trouw Duurzame top 100 van onderop

Bogerman Sneek, het Leeuwarder Lyceum en de lerarenopleiding van NHL Stenden in Leeuwarden werken samen aan een digitaal platform om leerlingen en docenten te helpen bij het maken van een profielwerkstuk over duurzaamheid. Het project staat op de dertigste plaats in de Trouw Duurzame top 100 van onderop.