Freonen-medewerker van de maand februari 2023: Remy van Egmond (Omrin)

Remy van Egmond, Inkoper Recycling bij Freon Omrin, is de Freonen-medewerker van de Maand februari 2023. “Ik ben zeer vereerd”, reageert Remy, die zich als lid van een kernteam binnen zijn werkgever onder meer bezighoudt met de leidraad Circulair inkopen. “Dagelijks onderzoeken we hoe we deze leidraad actief vorm kunnen geven.”

“Omrin werkt actief aan het sluiten van circulaire afvalketens. Daarin willen we innovatief zijn en aanjager in de circulaire economie, ook door het slim en structureel door te vertalen in onze eigen bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld met circulair inkopen. Daarin zetten we goede stappen, waarbij Remy een belangrijke rol speelt. Het vormt ook een goed voorbeeld voor onze aandeelhoudende gemeenten”, verklaart John Vernooij, algemeen directeur bij Omrin, de keuze voor Remy als Freonen-medewerker van de maand. Dagelijks is Remy te vinden op Ecopark De Wierde in Heerenveen. Daar wordt huishoudelijk restafval gerecycled. Het organisch afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval, verandert door een behandeling in vergistingstorens in biogas. Via de gasopwerkingsinstallatie ontstaat uiteindelijk groengas, dat wordt gebruikt voor het fossielvrij maken van het eigen wagenpark. Ook wordt het ingezet voor gasleveranties aan meer dan vijfduizend huishoudens. Het vele kunststof dat dagelijks bij Omrin binnenkomt, krijgt eveneens een duurzame bestemming. Jaarlijks krijgt circa 70.000 ton kunststof een tweede leven dankzij de KunststofSorteerInstallatie.

Circulaire gedachte

Remy noemt meerdere voorbeelden van duurzame inkoop en de bijbehorende circulaire handelswijze binnen Omrin. “Zo hebben we enkele jaren geleden voor meerdere locaties DutchFietsen aangeschaft”, vertelt hij. “Deze circulaire rijwielen zijn gemaakt van gerecycled en recyclebaar kunststof. De Technische Dienst op Ecopark de Wierde is een van de gebruikers. De duurzame fietsen staan echter ook ter beschikking van andere medewerkers. Zo werken we actief mee aan verlaging van CO2-reductie binnen onze mobiliteit.” Ook op het gebied van installaties geeft Omrin het goede voorbeeld. “Sommige installaties zijn inmiddels aan vervanging toe of moeten worden aangepast. Voorheen werden ze dan tot het oud ijzer gerekend. Nu geven we de installaties een tweede leven. Allereerst kijken we of we de machines zelf nog kunnen gebruiken. Zo niet, dan laten we ze veilen door een externe partner. Dit past uitstekend binnen de circulaire gedachte.”

Hergebruik

Ook in zijn privéleven houdt Remy rekening met duurzame principes. “Dit heb ik vroeger meegekregen van mijn opa’s. In die tijd leefde men met minder spullen, materialen en welvaart. Maar dat kon prima. Wij zijn tegenwoordig zo gewend aan luxe en comfort; alleen nieuwe spullen zijn nog goed genoeg. Ik vind dat we meer terug moeten naar de basis. Less is more. In mijn privéleven richt ik me op consuminderen en hergebruik. Deze thema’s hebben een grote positieve impact op het milieu”, aldus Remy, die sinds vorig jaar samen met zijn vrouw een volkstuin beheert op Tuinencomplex De Wrottersploech in Drachten. “Daar proberen we eigen groentes te kweken en hebben we een tuinhuisje gebouwd, dat voor 80 procent uit hergebruikte materialen bestaat.”

Heb jij als Freon ook een medewerker die uitblinkt op het gebied van duurzaamheid? Iemand die groene initiatieven ontplooit of duurzame projecten opzet bij je organisatie? Laat het weten via richard@freonen.nl en wellicht wordt hij/zij de Freonen-medewerker van de Maand!