Freonen-medewerker van de Maand maart 2022: Johan V. Munsterman van Goudappel

Johan V. Munsterman, adviseur Mobiliteit en Ruimte bij Freon Goudappel, is de Freonen-medewerker van de Maand maart 2022. Naast zijn aandacht voor duurzaamheid op de werkvloer draagt hij dit thema ook op privé-vlak hoog in het vaandel. Thuis beschikt hij over 27 zonnepanelen, een duurzame auto en reduceert hij zijn gasbehoefte. Ook bij zijn werkgever zet Munsterman zich in voor vergroening. ‘Goudappel is druk bezig om de CO2-footprint te verlagen. In 2021 hebben we ten opzichte van 2018 een reductie van 66% gerealiseerd, waarbij corona een belangrijke factor is geweest. Tot 2024 hebben we zeer ambitieuze doelstellingen door de jaarlijkse CO2-uitstoot met 50% gereduceerd te houden ten opzichte van 2018 en in 2030 willen we klimaatneutraal zijn’, stelt hij tevreden vast.

Goudappel, adviesbureau op het terrein van mobiliteit en ruimte, ziet duurzaamheid als een van de pijlers onder zijn activiteiten. Duurzame mobiliteit ontstaat volgens onze Freon door omgevingen en vervoersmogelijkheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Munsterman illustreert deze visie met enkele voorbeelden: ‘Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg ontwierpen wij een duurzame verbinding tussen NS-station Laan van Nieuw Oost Indië en The Mall of the Netherlands. Op het bestaande fietspad zal een Automatisch Voertuig op de Last Mile (AVLM) rijden, geheel elektrisch aangedreven’, aldus Munsterman, die nog een voorbeeld naar voren brengt. ‘Ook hebben we voor de gemeente Hoorn een beleidsvisie ontwikkeld op het gebied van laadinfrastructuur. Het hieruit voortvloeiende plan beschikt over 700 mogelijke locaties waar de komende 10 jaar laadpalen geplaatst kunnen worden. Op het moment dat een inwoner een aanvraag indient voor een paal in zijn straat – en deze locatie is nog niet voorzien – wordt deze binnen een maand geplaatst.’

Deelfietsen

Ook helpt Goudappel meerdere regio’s om de keuze voor het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. ‘Zo werken we aan een deelfietsen-plan in de regio Gooi en Vechtstreek. De first en last mile, de reisafstanden van woning naar station en van station naar werkplek, weerhouden reizigers er vaak van om voor een (duurzame) trein- of busrit te kiezen. Door in deze situaties deelfietsen aan te bieden schenk je hen de optie om snel op én van het station te komen. Zo stimuleer je duurzame mobiliteitskeuzes.’

Duurzame stappen

Duurzaamheid verschijnt volgens Munsterman in meerdere gedaanten. Hergebruik, afvalscheiding, gasreductie, vijf watertonnen in de tuin; het helpt allemaal mee. ‘Thuis zijn we overgestapt op inductiekoken en is de met gas verwarmde wasdroger vervangen door een elektrische variant. In onze hybride auto rijden we alle stadskilometers elektrisch. Door afval netjes te scheiden en zoveel mogelijk producten her te gebruiken kun je zelf gemakkelijk duurzame stappen zetten.’

Deze duurzame stappen ziet Goudappel graag ook op mobiliteitsvlak bij zijn medewerkers. ‘Elke werknemer heeft een NS-jaarkaart waardoor het aantal autobewegingen wordt gereduceerd. Zo werken we niet alleen in onze advisering, maar ook in ons doen en laten aan duurzaamheid’, besluit Munsterman.

Heb jij als Freon ook een medewerker die uitblinkt op het gebied van duurzaamheid? Iemand die groene initiatieven ontplooit of duurzame projecten opzet bij je organisatie? Laat het weten via richard@freonen.nl en wellicht wordt hij/zij de Freonen-medewerker van de Maand!