Freonen-medewerker van de maand maart 2023: Sonja van der Veen (Xstate)

Sonja van der Veen, accountmanager bij Freon Xstate, is de Freonen-medewerker van de Maand maart 2023. “Superleuk. Ik ben heel vereerd”, reageert Sonja, die bij Xstate duurzaamheidstalenten koppelt aan onder meer (semi-)overheden, advies- en ingenieursbureaus en woningcorporaties. “Ik probeer ervoor te zorgen dat de juiste mensen op de juiste plaats komen, zodat ze de energietransitie kunnen versnellen.”

“De uitverkiezing van Sonja tot Freonen-medewerker van de maand is zeer terecht”, vertelt Xstate-eigenaar Lútsen Zijlstra. “Ze zet zich iedere dag in om de energietransitie vooruit te helpen. Sonja is een echt ‘mensenmens’ dat graag een bijdrage levert aan de maatschappij. Beide eigenschappen komen perfect samen binnen de arbeidsbemiddeling door Xstate!”

Duurzame ontwikkeling

Het jonge talent dat Sonja aan opdrachtgevers koppelt, wordt door Xstate – binnen een exclusieve samenwerking met Bestuursacademie Nederland – opgeleid. “Tijdens deze vakinhoudelijke opleiding Duurzame ontwikkeling groeien de jongeren uit tot specialist op het gebied van onder meer klimaatadaptatie, energietransitie, ruimtelijke ordening en de Omgevingswet. Naast aan duurzaamheid werken de jongeren tijdens de opleiding ook aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dit gebeurt tijdens onze Xstate-dagen”, aldus de Freonen-medewerker van de maand, “waarbij thema’s als time management, lean, scrum en omgaan met weerstanden de revue passeren.” 

Gevolgen voor natuur

Door reizen naar het buitenland zag Sonja met eigen ogen de gevolgen van klimaatverandering. Afgelopen jaar reisde ze af naar Canada om de Rocky Mountains te bezoeken. “Het is een mooi berglandschap, groen en ruig, met veel water. Veel van die groene gebieden zijn echter afgebrand door bosbranden, die daar veel voorkomen. Daar schrok ik van. Zo ervaarde ik wat klimaatverandering teweeg brengt. Het heeft grote gevolgen voor de natuur, de dieren en de biodiversiteit”, aldus de Freonen-medewerker van de maand, die vorig jaar eveneens Zwitserland bezocht. “Daar zag ik een gletsjer, die op het eerste oog gigantisch was. Ik begreep echter dat de gletsjer inmiddels enorm was afgenomen qua omvang. Dat is schrijnend.”

Tot slot wijst Sonja op het traineeship Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving binnen Xstate. “Door de nieuwe Omgevingswet zal er voor onder meer vergunningverleners veel veranderen. Vergunningsvrij bouwen en burgerparticipatie worden gestimuleerd, zodat er minder vergunningen verleend hoeven te worden en er minder handhaving nodig is. Met dit traineeship stoomt Xstate talent ook klaar voor deze ontwikkelingen.”

Heb jij als Freon ook een medewerker die uitblinkt op het gebied van duurzaamheid? Iemand die groene initiatieven ontplooit of duurzame projecten opzet bij je organisatie? Laat het weten via richard@freonen.nl en wellicht wordt hij/zij de Freonen-medewerker van de Maand!