Freonen-medewerker van de maand november 2023: Hendrik Buwalda (Synnovem)

Hendrik Buwalda, ruim twee jaar actief als Adviseur economie bij Freon Synnovem, is verkozen tot de Freonen-medewerker van de maand november 2023. Volgens commercieel directeur Sale Wiersma is de uitverkiezing volledig verdiend. “Hendrik houdt zich niet alleen op zakelijk vlak, maar ook in zijn privésfeer bezig met duurzaamheid. Daarom heeft hij recht op deze erkenning!”

“Het afgelopen jaar heb ik verschillende duurzame aanpassingen verricht aan mijn jaren 80-woning in Leeuwarden”, vertelt Buwalda. “Zo zijn we thuis overgestapt op een hybride warmtepomp, rijden we volledig elektrisch en beschikken we over een laadpunt aan huis. Bovendien is al het glas in de woning inmiddels HR +++, terwijl de nieuwe dakramen van een nóg betere categorie zijn. Criticasters zeggen dat je een perfect geïsoleerde woning nodig hebt om deze warm te kunnen krijgen met een warmtepomp. Maar dat valt reuze mee. De warmtepomp krijgt óók mijn woning warm, zelfs met de bestaande radiatoren. Het is vaak ook koudwatervrees bij mensen – en dat is niet nodig! En het resultaat mag er zijn: de afgelopen maand heb ik een gasbesparing van liefst 70 procent behaald.”

Bedrijventerreinenvisie

Als Adviseur economie is Buwalda betrokken bij interessante projecten van Synnovem. Onze Freon uit Dokkum adviseert en ondersteunt overheden en het bedrijfsleven op terreinen zoals economische zaken, energietransitie, financiën en communicatie. “Daarvoor zijn we actief door heel Nederland”, vervolgt hij zijn verhaal. “De slogan die we daarbij hanteren, luidt: ‘Aanjagers van de nieuwe economie’. Zelf ben ik op dit moment bezig met een bedrijventerreinenvisie voor de gemeente Noordenveld. In het verleden resulteerde het maken van een dergelijke visie vaak in een voorspelbaar advies: uitbreiding. Daar kijken we nu op een andere manier naar. Zo onderzoeken we tegenwoordig hoe een bestaand bedrijventerrein efficiënter kan worden benut. Dat is namelijk óók verduurzaming. Het gaat niet alleen om energieopwekking of -besparing, maar ook om het goed omgaan met ruimte.”

Energiekringloop

Collega’s van Buwalda onderzoeken op dit moment de duurzame mogelijkheden op een bedrijventerrein in Midden-Drenthe. Hoe zijn de ondernemers hier bezig met verduurzaming? Wat zijn de komende jaren hun plannen; en wat betekent dat voor het toekomstige energiegebruik? “Synnovem probeert in deze situaties duurzame verandering te realiseren door te mikken op een lokaal energienetwerk, zodat je een energiekringloop realiseert”, zegt de Freonen-medewerker van de maand, die soms ook op uitdagingen stuit. “Bij bedrijventerreinen verlopen deze processen altijd in stapjes en is het soms lastig om verduurzaming op gang te krijgen. Het is daarom belangrijk om duurzaamheidsaspecten op een zodanige wijze mee te nemen dat het óók voor ondernemers interessant is. Zij vinden duurzaamheid namelijk wel belangrijk, maar kijken ook naar wat veranderingen betekenen voor hun portemonnee.”

Freonen

Synnovem is al jaren aangesloten bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Een goede zaak, stelt Buwalda, die het duurzame overheidsbeleid niet altijd als constructief en consequent ervaart. “Dat merk ik ook aan gemeenten en ondernemers. Mensen voelen veel onzekerheid richting de toekomst en zetten daarom bepaalde duurzame stappen niet. Het pionierswerk dat de Freonen verrichten is daarom belangrijk en blijft ook nodig; er is namelijk nog een lange weg te gaan.”

Heb jij als Freon ook een medewerker die uitblinkt op het gebied van duurzaamheid? Iemand die groene initiatieven ontplooit of duurzame projecten opzet bij je organisatie? Laat het weten via richard@freonen.nl en wellicht wordt hij/zij de Freonen-medewerker van de Maand!