Freonen-medewerker van de maand september 2023: Jan-Jakobs Zandberg (Frisian Motors)

Jan-Jakobs Zandberg, actief als projectmanager bij Freon Frisian Motors in Bakkeveen, is de Freonen-medewerker van de maand september 2023. “Een mooie vorm van erkenning”, reageert Jan-Jakobs, die een pluim ontvangt van Frisian Motors-eigenaar Theo de Jong. “Dankzij Jan-Jakobs zetten we grote stappen op het gebied van een lean-werkwijze”, vertelt De Jong. “Hierdoor wordt onze productie efficiënter en professioneler ingericht. Zijn benoeming tot Freonen-medewerker van de maand is dikverdiend!”

Zandberg helpt de fabrikant van elektrische werkvoertuigen bij de implementatie van een lean-werkwijze. “Om verspillingen te reduceren hebben we gekeken naar knelpunten binnen de processen van het bedrijf”, vertelt hij. “Zo stuitten we op een aantal zaken die we wilden veranderen, bijvoorbeeld bij de toeleveranciers in Azië. Sommige aanpassingen aan de voertuigen die nu bij ons plaatsvinden, zoals het toevoegen van het lithium-batterijpakket, kan ook prima bij onze toeleveranciers zelf gebeuren. Ook intern proberen we processen lean te maken. Door bijvoorbeeld de passende gereedschappen dichter bij de werkplek te leggen of een stuk voorassemblage los te knippen van het productieproces. Samen met elkaar proberen we zo verbeteringen door te voeren. Dit bespaart op de gebieden transport, tijd en geld. Duurzaamheid is daar natuurlijk een belangrijk onderdeel van.”

De lean-werkwijze komt ook op andere manieren tot uiting. “We richten ons bovendien op het minimaliseren van voorraden en het verbeteren van doorlooptijden”, vervolgt Zandberg. “Kortom: Frisian Motors maakt efficiencyslagen. En dat is ook niet zo gek; het bedrijf is kleinschalig begonnen, maar is door de sterke groei een productiebedrijf geworden. Daar moet je verstandig op inspelen zodat de productie op een professionele manier wordt ingericht.”

Pand

Naast zijn werk als projectmanager verhuurt Zandberg ook het bedrijfspand in Bakkeveen aan Frisian Motors. “Daarbij zetten we samen sterk in op verduurzaming van het pand. Er liggen zonnepanelen op het dak én we zijn overgeschakeld van een cv naar warmtepompen. Bovendien zijn we bezig met een project om energie op te slaan in accu’s, maar dit verkeert nog in de beginfase.”

Verduurzaming

Ook is Zandberg actief vanuit zijn adviesbureau JJ Advies, waar hij bedrijven ondersteuning biedt bij het verduurzamen van hun pand en/of processen. “Ik ben bovendien gecertificeerd energielabelprestatie-adviseur en kan ondernemingen daarom voorzien van energielabels. Voor deze activiteit is het nodig het gehele bedrijf in kaart te brengen. Je kijkt dan naar zaken als de buiten- en binnenschil, apparatuur en verlichting. Door deze analyse kun je bedrijven vervolgens advies geven hoe ze hun pand en/of processen het beste kunnen verduurzamen. Een werkwijze waar ook Frisian Motors de duurzame vruchten van plukt.”

Sterke groei

De samenwerking tussen Zandberg en Frisian Motors loopt al lange tijd. “Theo startte hier twaalf jaar geleden in mijn pand in Bakkeveen”, vertelt de Freonen-medewerker van de maand september. “We zijn dorpsgenoten. Hij begon destijds met een ruimte van 150 m2; inmiddels is Frisian Motors via verschillende tussenstappen doorgegroeid naar een ruimte van 2500 m2. Je ziet de groei en ontwikkeling van het bedrijf. Als verhuurder heb ik Frisian Motors daarin ondersteund en gefaciliteerd”, vertelt Zandberg. Tot slot doet De Jong nog een duit in het zakje. “De samenwerking verloopt zeer naar wens en daarom heb ik Jan-Jakobs voorgedragen als Freonen-medewerker van de maand!”

Heb jij als Freon ook een medewerker die uitblinkt op het gebied van duurzaamheid? Iemand die groene initiatieven ontplooit of duurzame projecten opzet bij je organisatie? Laat het weten via richard@freonen.nl en wellicht wordt hij/zij de Freonen-medewerker van de Maand!