Freonen-medewerkers van de maand oktober 2023: Tine Baars, Govert Geldof en Talitha Souverein (Ús Koöperaasje)

Tine Baars, Govert Geldof en Talitha Souverein, die sinds maart dit jaar het kernteam vormen van Freon Ús Koöperaasje, zijn verkozen tot de Freonen-medewerkers van de maand oktober 2023. Een unicum; waar normaal slechts één medewerker deze eer ten deel valt, ontvangen nu liefst 3 medewerkers de bekroning. De boodschap van Tine, Govert en Talitha was namelijk glashelder: “We doen het samen!”

Het trio kreeg in het voorjaar een duidelijke opdracht mee: Ús Koöperaasje klaarmaken voor de toekomst. Het professionaliseren van de organisatie staat hierbij hoog op de agenda. “Hiervoor werken we aan een organisatieplan, waarin we onze missie, visie en andere ambities presenteren. Onze ruim 60 leden hebben hier uiteraard een belangrijke stem in.”

De inspraak van leden komt ook naar voren in de Algemene Ledenvergaderingen, stellen de Freonen-medewerkers van de maand oktober. “Deze zijn een stuk interactiever gemaakt. In plaats van het enkel zenden van informatie organiseren we nu gesprekstafels. De leden kunnen zo op eenvoudige wijze hun visie en behoeften delen. Dit geeft ons veel input.”

Coöperatie starten

De core business van koepelorganisatie Ús Koöperaasje is helder: het ondersteunen van Friese inwoners die een initiatief of coöperatie in hun buurt of dorp willen opstarten. Al vroeg in het traject bieden Tine, Govert en Talitha de helpende hand. “Hoe start je een initiatief en hoe betrek je daar anderen bij? Veel mensen weten niet hoe ze aan een dergelijk traject moeten beginnen. Daarom organiseren we onder meer ledenavonden waar je ervaringen kunt uitwisselen of presentaties kunt bijwonen. Ook brengen we geïnteresseerden in contact met partijen die kunnen helpen bij projecten. We bieden concreet advies in de opstartfase van een coöperatie”, aldus het trio van Ús Koöperaasje, dat in Fryslân een vruchtbare voedingsbodem ziet voor samenwerking. “Onze provincie kent heel veel duurzame enthousiastelingen. Belangrijk is echter dat je het samen doet. Een enorme verandering als de energietransitie kun je alleen realiseren door van onderop samen te werken.”

Verbinding

Ús Koöperaasje is een laagdrempelige organisatie, die sterk op zoek is naar verbinding, vertellen de Freonen-medewerkers van de maand. “Wij zijn al jaren Freon fan Fossylfrij Fryslân en zoeken binnen het netwerk graag de samenwerking. Wanneer er andere Freonen zijn die willen samenwerken of contact willen, zijn ze van harte welkom. Verbinding staat centraal binnen de visie van Ús Koöperaasje. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld veel contact met Fixteams (lokale energieondersteuners, red.), die actief zijn op het vlak van energiearmoede. Het draait bij ons niet alleen om opwekking, maar ook energiebesparing. Onze deur staat voor iedereen open: Ús Koöperaasje helpt graag!”

Heb jij als Freon ook een medewerker die uitblinkt op het gebied van duurzaamheid? Iemand die groene initiatieven ontplooit of duurzame projecten opzet bij je organisatie? Laat het weten via richard@freonen.nl en wellicht wordt hij/zij de Freonen-medewerker van de Maand!