Freonen-nieuwsbrief april 2021

De Freonen-nieuwsbrief van april 2021 is verschenen! Lees hem op deze pagina.

Met in de nieuwsbrief onder meer aandacht voor:

  • Freonen-gemeente Súdwest-Fryslân koploper: inwoners kunnen gratis laadpaal aanvragen
  • Bouwe’s Blog: burgerberaad
  • Medewerkers waterschappen willen fossielvrij pensioen
  • Nije Westermar in Freonen-gemeente Tytsjerksteradiel meest duurzame sportlocatie van Fryslân
  • Rubriek Ik rij blij fossielvrij, met Hinne Wagenaar
  • Leeropdrachten bouw- en installatietechniek voor studenten NHL Stenden Hogeschool
  • Aankondiging nieuwe Freonen voor Freonen-actie
  • En meer!

Lees de nieuwsbrief hier.