Freonen-samenwerking Bouwbedrijf Lont en Accolade omtrent woningverbetering Sneek

Freonen Bouwbedrijf Lont en Accolade ondertekenden op maandag 10 februari een overeenkomst omtrent woningverbetering van 49 huizen in Sneek. Gerard van Duim, algemeen directeur van Bouwbedrijf Lont, ondertekende samen met Jeriça Hartholt van woningcorporatie Accolade het bijbehorende contract.

Energiezuiniger
De betreffende gezins- en duplexwoningen aan de Sneeker Willem de Zwijgerstraat worden flink verbeterd. Zo worden de woongelegenheden energiezuiniger, krijgen ze nieuwe deuren en kozijnen en worden de douche en het toilet vernieuwd.

Buurtmakerspilot
Freon Accolade omschrijft dit traject als buurtmakerspilot. Dit betekent dat bewoners inspraak krijgen binnen het project en vanaf de start van het proces nauw betrokken worden bij alle ontwikkelingen. Ook worden zij op donderdag 5 maart geïnformeerd tijdens een speciale bewonersavond. Lees via onderstaande link meer over deze Freonen-samenwerking of kijk hier.

Woning- verbetering Accolade

Maandag 10 februari tekenden Gerard van der Duim, algemeen directeur van Bouwbedrijf Lont en Jeriça Hartholt van woningcorporatie Accolade de overeenkomst voor de woningverbetering van 49 woningen. Het gaat om een mix van gezinswoningen en duplexwoningen aan de Willem de Zwijgerstraat in Sneek. In ruim zes maanden tijd worden de huizen flink aangepakt.

Foto: Bouwbedrijf Lont