Freonen-samenwerking: FjildLokaal

Het project Verspillingsmarkt van Freon Stichting Grien blijft stappen zetten, ditmaal met het concept FjildLokaal. Dit is een samenwerking tussen Freon Stichting Grien, Freon Van Hall Larenstein en De Kruidhof Hortus van Friesland. De bedoeling is een maatschappelijk verdienmodel te bedenken rondom lokale en duurzame voedselproductie.

Samenwerking

Het concept dient om ‘schakels in de voedselketen te inspireren en activeren om lokaal te gaan consumeren/produceren’, zo meldt onze Freon via de eigen kanalen. FjildLokaal mikt nu op het lokaal telen van kruiden, scheuten, kiemen en eetbare bloemen. Bedrijfskunde-studenten van de Hanzehogeschool Groningen gaan het project ondersteunen.

https://www.instagram.com/p/CarbizdLltY/?utm_source=ig_web_copy_link