Freonen-samenwerking: Off-Grid Factory, MG en Mensonides Installatie werken samen rondom oplossing netcongestie

Een mogelijke oplossing voor de netcongestie is volgens Freon MG Energy Systems het helemaal afstappen van het net; ook wel bekend als off-grid, of volledig zelfvoorzienend. “Autonomie en onafhankelijkheid qua energievoorziening is in deze tijd een vaak genoemd argument om een batterijsysteem te plaatsen. Dit samen met de stijgende energieprijzen leidt ertoe dat dit voor particulieren en bedrijven steeds interessanter wordt.”

Off-grid

Eén van de partijen die zich met deze oplossing bezighoudt, is het Harlingse bedrijf ‘The Off-grid Factory’. Met de producten van Freon MG bouwen zij off-grid systemen voor verschillende soorten eindgebruikers. Zo zijn er inmiddels meerdere Nederlandse particulieren waar een batterij opslagsysteem is te vinden. Door stroom op te wekken met zonnepanelen of windenergie en dit vervolgens op te slaan, zijn zij niet meer afhankelijk van het elektriciteitsnetwerk. Het zelf opwekken en opslaan van de stroom geeft naast bedrijfszekerheid ook een beter inzicht in productie, afname en verbruik. Hierbij is het batterij opslagsysteem de centrale schakel voor optimalisatie van de energievoorziening.

Naast particuliere gebruikers die onafhankelijk willen zijn van het elektriciteitsnet komt de vraag ook vanuit bedrijven en overheden die om autonome oplossingen vragen. Een voorbeeld hiervan is het recent geplaatste autonome meetstation voor Defensie op het eiland Vliehors op Vlieland.

Bonaire

Dit jaar starten MG en The Off-grid Factory gezamenlijk een grootschalig project. Hierbij gaan zij samen met het installatiebedrijf Mensonides (een Freon fan Fossylfrij Fryslân, red.) een resort op Bonaire voorzien van een off-grid systeem. In Harlingen zullen de bouwstenen hiervan prefab worden voorbereid. Het systeem is uitgerust met batterijen van MG, samen goed voor een totale opslag van 470 kWh, wat voldoende is voor 60 Nederlandse huishoudens per dag (volgens het CBS, 2021). Deze volledig in Friesland geproduceerde off-grid-installatie zal ervoor gaan zorgen dat het resort volledig onafhankelijk is van het elektriciteitsnet op Bonaire. De vele zonuren op het tropische eiland leveren daarbij voldoende zonne-energie, wat opgeslagen wordt in deze Friese creatie.

Foto: MG Energy Systems