Freonen-samenwerking tussen Energie Inspectie, Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

De deur-tot-deur-wijkaanpak omtrent duurzaamheid in Freonen-gemeente Noardeast-Fryslân en Freonen-gemeente Dantumadiel, in samenwerking met Freon Energie Inspectie, komt uitgebreid aan bod op de website van laatstgenoemde Freon. “Investeer aan de voorkant om je inwoners te kunnen bereiken en te informeren over duurzaamheidssubsidies. Het betaalt zich dubbel en dwars terug!”, meldt projectleider Sander Elverink in het verhaal.

Energie Inspectie

“De aanpak en betrokkenheid van Energie Inspectie draagt absoluut bij aan het succes van ons project, zowel bij het eerste contact met de inwoners als bij de verdere ondersteuning”, stelt Elverink tevreden vast.

Lees het hele verhaal over deze aanpak op de website van Energie Inspectie

Foto: Energie Inspectie