Freonen-sprekers op geslaagde ledenbijeenkomst Bowinn

Onlangs vond de ledenbijeenkomst van Bowinn, een campus in Dokkum voor bouwinnovatie, plaats. Voormalig Freonen-bestuurslid Martin van der Veen, inmiddels actief als Bowinn-directeur, legde uit welke projecten de afgelopen periode de revue zijn gepasseerd, waarna Jouke Douwe de Vries, wethouder bij Freonen-gemeente Noardeast-Fryslân een lans brak voor technisch onderwijs.

Duurzaamheidsfinanciering

Daarmee was het aanbod aan Freonen-sprekers nog niet voorbij. Zo gaf Sicco Huisman, investment manager bij Freon Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), inzicht in de verduurzaming van vastgoed. Wilbert van den Eijnde, actief als associate lector bij Freon NHL Stenden Hogeschool, sprak over Smart Industry in de bouwsector. Zijn betoog richtte zich onder meer op de rol van digitalisering en automatisering.

De Bowinn-bijeenkomst werd afgesloten met een netwerkborrel.

Freonen-leden Bowinn

Meerdere Freonen binnen het onderwijs zijn partner van Bowinn. Het gaat om NHL Stenden Hogeschool, Friesland College en ROC Friese Poort. Ook Bouwgroep Dijkstra Draisma, Koninklijke Damstra Installatietechniek, Pranger-Rosier Installaties en Synnovem zijn als Freonen bij het bouwverbond aangesloten.