Freonen-voorzitter Gerben Gerbrandy geridderd

Freonen-voorzitter Gerben Gerbrandy – en voormalig burgemeester van Achtkarspelen – is vrijdagochtend 26 april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Commissaris van de Koning Brok overhandigde hem het beroemde lintje op het Provinciehuis in Leeuwarden.

Tomeloze inzet
Gerbrandy heeft deze erkenning te danken aan zijn tomeloze inzet met grote maatschappelijke betekenis voor de Friese taal. Ook zijn activiteiten als vrijwilliger droegen bij aan de toekenning van het lintje. Sinds medio jaren tachtig zette Gerbrandy zich onder meer in voor de FNP, het dorpshuis in Gauw, de kerkenraad, Amnesty International en oude molens. Momenteel is hij prominent voorstander van meer glasvezel in Fryslân en actief als voorzitter van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân.

Gerben Gerbrandy geridderd 3

Lees meer op de website van De Feanster:

Oud-burgemeester Gerbrandy geridderd

REGIO – Oud-burgemeester Gerben Gerbrandy (66, Gauw) van Achtkarspelen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de versierselen vrijdagochtend opgespeld door commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok op het Provinsjehûs in Leeuwarden. Gerbrandy kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet met grote maatschappelijke betekenis voor de Friese taal en voor zijn werk als vrijwilliger op vele terreinen.