Freonen Zaanderwijk en Elkien brengen concept Rockzero in praktijk

In opdracht van woningcorporatie Elkien hield Zaanderwijk zich de afgelopen periode bezig met de nieuwbouw van het project Tolhuizen in Leeuwarden. Tijdens deze opdracht bouwde het bedrijf de woningen van de toekomst met behulp van het Rockzero® Bouwsysteem. Een prachtige Freonen-samenwerking!

Rockzero
De huizen staan achter de plek van het Oude Tolhuis bij de oostelijke invalsweg van Leeuwarden. Deze ‘huizen van de toekomst’ wekken met zonnepanelen tweemaal zoveel energie op als dat ze gebruiken. Er zit geen gasinstallatie in en er komt geen steen aan te pas.  ‘In 2016 is Zaanderwijk Bouw gestart met de bouw van 14 innovatieve, circulaire en duurzame woningen van Rockwool’, vertelt Zaanderwijk op de eigen site. ‘Het innovatieve concept Rockzero is samen met Woningcorporatie Elkien (20000 vhe’s) in Leeuwarden in het plan Tolhuizen tot haar recht gekomen. Zaanderwijk heeft als bouwer het bouwproces ontwikkeld en het innovatieve concept vormgegeven als complete woningen. Bouwen zonder bestek! Het bewijs staat er, een woning met een Rc-waarde van 8,5.’ Lees verder op de site van onze Freon.

Meer informatie
Lees meer over de betrokkenheid van Rockwool.

Bekijk een video van Omrop Fryslân uit 2017, toen de bouw nog in volle gang was:

Elkien en Zaanderwijk bouwen veertien huizen van de toekomst bij Leeuwarden

Woningbouwvereniging Elkien bouwt achter de plek van het Oude Tolhuis bij de oostelijke invalsweg van Leeuwarden veertien unieke huizen. Die ‘huizen van de toekomst’ wekken met zonnepanelen twee keer zoveel energie op als dat ze gebruiken. Er zit geen gasinstallatie in, ze ventileren hunzelf en er komt geen steen aan te pas.