Fries initiatief Zon voor Asbest vervangt asbestdaken door zonnepanelen

Zon voor Asbest, een initiatief van Freon The Green World Company uit Sneek, vervangt het asbest op het dak voor een nieuw dak met zonnepanelen. Het bedrijf slaat daarmee twee vliegen in één klap. Het asbestdak wordt op professionele wijze gesaneerd en het levert de eigenaar direct energievoordeel op.

Zeventig miljoen vierkante meter
Nederland telt op dit moment ongeveer zeventig miljoen vierkante meter aan asbestdaken. De politiek buigt zich over het opruimen van het kankerverwekkende bouwmateriaal. De Eerste Kamer verwierp deze zomer het wetsvoorstel voor een verbod op asbestdaken dat in 2025 van kracht zou moeten gaan.

Grote kostenpost
De kosten bij brand waarbij asbest is aangetroffen, is voor verzekeraars een grote kostenpost. Verzekeraars stellen steeds strengere eisen aan zowel het afsluiten van een nieuwe opstal- en inboedelverzekering aan panden met een asbestdak. Veel pandeigenaren voelen daarom de urgentie om hun asbestdak te saneren. Zij lopen vaak tegen de (te) grote investering aan. Zon voor Asbest neemt deze zorgen en kosten weg bij de pandeigenaren.

Saneren en zonnepanelen plaatsen
Zon voor Asbest saneert het asbestdak en plaatst hiervoor een nieuw dak met een pv-zonne-installatie. Zon voor Asbest exploiteert deze voor een periode van twintig jaar. Na deze periode wordt de zonne-installatie van de gebouweigenaar. Hiermee helpt Zon voor Asbest ondernemers, maar ook lokale overheden met het oplossen van het asbestprobleem.

Energiebesparing
Verschillende partijen profiteren van het vervangen van asbest voor een nieuw dak met zonne-installatie. Eigenaren en bedrijven kunnen direct energie van het zonnedak afnemen. Hiermee voldoen zij aan de verplichting van de overheid om energie te besparen. Ook de omgeving kan de opgewekte elektriciteit van de zonne-installaties afnemen en dus meeprofiteren. Doordat de opgewekte elektriciteit lokaal wordt verbruikt, wordt de belasting van het elektriciteitsnet lager, wat gunstig is voor de netbeheerders. Zon voor Asbest maakt hiermee lokale duurzame energiecentrales en is daa-mee uniek!

Sterke samenwerking met professionele partners
Zon voor Asbest werkt hierin nauw samen met onder andere overheden, netbeheerders, verzekeraars, banken en aannemers. Daarmee wordt het project breed gedragen en hoopt iedereen op een versnelling van de asbestsanering en verduurzaming.

The Green World Company
The Green World Company voert duurzame energie-projecten uit over de hele wereld. Het onderscheidt zich met het aanbieden van advisering, financiering, projectmanagement en projectrealisatie. Begin 2019 is bijvoorbeeld op Saba, een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribische gebied, een zonneproject met elektriciteitsopslag gerealiseerd. Het eiland is hiermee voor het eerst in de historie overdag niet meer afhankelijk van dieselgeneratoren en draait volledig op duurzame elektriciteit.

Meer informatie over The Green World Company vindt u op www.thegreen-worldcompany.comHeeft u interesse en wilt u meer informatie over het vervangen van uw asbestdak? Neem dan contact met ons op via www.zonvoorasbest.nl

(Bron: persbericht The Green World Company)