Friese Bio-LNG-installatie uitgebreid aan bod in OF

Ondernemend Friesland wijdt in haar nieuwste editie een groot artikel aan de toekomstige Bio-LNG-installatie in Leeuwarden. ‘De nieuwe Bio-LNG-installatie verwerkt mest uit de omgeving, samen met gecertificeerde reststromen zoals koffiedik, graanresten en plantaardige olieresten’, vertelt projectleider Michiel Ottevanger in het magazine.

Bio-LNG

‘De Bio-LNG (afgekoeld en vloeibaar biogas) stelt vrachtwagens in staat jaarlijks 38 miljoen kilometer te rijden, terwijl – in vergelijking met een dieseltruck – de CO₂-reductie ruim 99 procent en de stikstof-, zwavel- en fijnstofuitstoot-reductie zo’n 90 procent bedraagt. Jaarlijks zal er circa 9,2 kiloton Bio-LNG worden geproduceerd.’

Kringlooplandbouw

Naast Bio-LNG worden ook producten voor de kringlooplandbouw geproduceerd. Het restproduct uit de installatie wordt opgewerkt tot organische bodemverbeteraar en groene meststof. De organische bodemverbeteraar is goed voor de bodembiodiversiteit, -structuur en -vruchtbaarheid van landbouwgrond en groene meststof is een duurzaam alternatief voor kunstmestgebruik.

De installatie wordt gebouwd door het energiefonds Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, duurzaam projectontwikkelaar D4, marktleider in (bio-)LNG Rolande en bouw- en exploitatiebedrijf Mele. “Naar verwachting start de bouw van de installatie eind dit jaar, waarna deze begin 2023 operationeel is’, blikt Ottevanger vooruit in OF.

Lees het gehele artikel via onderstaande embed van Ondernemend Friesland: