Friese opwekking zonne-energie stijgt fors

De Friese opwekcapaciteit van zonne-energie is in 2018 met 65 procent toegenomen tot ruim 282 megawatt piekvermogen, meldt de Leeuwarder Courant, in navolging van het CBS.

Bedrijfsdaken
Op bedrijfsdaken en in het open veld is de sterkste groei waar te nemen. Het vermogen zonne-energie nam daarbij in één jaar toe van 82 naar 156 MWp. Op woningen steeg de capaciteit met 37 megawatt-piek (van 89 naar 126).

Onlangs lanceerden de Freonen fan Fossylfry Fryslân een actie voor meer zonnepanelen op Friese bedrijfsdaken. Meer dan 50 ondernemers schreven zich hier voor in.

Lees het artikel van de Leeuwarder Courant:

Opwekking zonnestroom is bezig aan een flinke opmars

De groei was het grootst op bedrijfsdaken en in het open veld. Daar steeg de capaciteit in één jaar van 82 naar 156 MWp. Op woningen nam het zonnestroomvermogen toe met 37 megawatt-piek (van 89 naar 126). Leeuwarden, Tytsjerksteradiel en de Stellingwerven kenden in 2018 een grote aanwas van zonnepanelen.