Friese partners zetten in op aquathermie

Provincie Fryslân, Freon Wetterskip Fryslân en Freonen-gemeente Súdwest-Fryslân willen gebruikmaken van aquathermie voor de verwarming van woningen. Volgens de partners vormt de benutting van warmte uit water een duurzaam alternatief voor aardgas. In Heeg zijn de plannen het meest concreet. Daar wil men alle woningen door middel van aquathermie van energie voorzien.

Economische kansen
‘Fryslân zet daarmee een eerste forse stap om Europees koploper te worden op het gebied van deze warmtetechniek’, zo meldt Provincie Fryslân in een persbericht. ‘Fryslân ziet economische kansen door kennis en kunde over aquathermie naar de provincie te halen en verder te ontwikkelen. De drie partijen willen met verschillende projecten in kaart brengen wat aquathermie betekent voor de watertemperatuur, waterkwaliteit en natuur. Daarnaast wordt onderzocht wat er nodig is op het gebied van regelgeving, financiën en organisatie voor een succesvolle invoer van deze techniek.’

Warm Heeg
‘De inwoners van Heeg willen het Hegermeer gebruiken om het volledige dorp te voorzien van warmte’, vervolgt het persbericht. ‘Ze sluiten daarvoor alle 864 woningen aan op een warmtenet dat gevoed wordt met warmte uit het naastgelegen meer. De Energiecoöperatie Heeg heeft het project bedacht en opgezet. Een subsidie van het rijk moet het mogelijk maken om het plan tot in detail uit te werken en uiteindelijk van start te kunnen gaan. Provincie, Wetterskip en gemeente steunen de dorpsbewoners.’ Kijk hier voor meer info over dit project.

Kennis opdoen
Om zoveel mogelijk ervaring op te doen met aquathermie starten in Fryslân verschillende grote en kleine projecten. Vanaf eind 2021 wordt het Swettehûs in Leeuwarden verwarmd met water uit het Van Harinxmakanaal. Vanaf deze locatie bedienen brugwachters de bruggen in Fryslân. Ook woongemeenschappen en woonwijken zijn in beeld om mee te doen als proefproject.

Foto’s: Provincie Fryslân