Friese Provinciale Staten willen schoner busvervoer

Het merendeel van de Friese Provinciale Staten maakt zich sterk voor schoner regionaal busvervoer. Een meerderheid vindt dat deze mobiliteitsvorm in 2025 voor minstens 70 procent emissie-vrij dient te zijn, zo meldt de Leeuwarder Courant

Aanbesteding
Op dit moment is Arriva verantwoordelijk voor het busvervoer in Fryslân. De aanbesteding voor de periode 2022-2030 gaat echter medio volgend jaar al van start. Om piketpaaltjes te slaan voor belangstellende partijen, brachten de Friese fracties alvast hun voorkeuren naar voren tijdens een statenvergadering op woensdag 28 november.

Uitstootvrij
Naast de geformuleerde eis voor 2025 wil men vijf jaar later geheel uitstootvrij busvervoer realiseren. CDA, ChristenUnie, D66, FNP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en de VVD bleken hier voorstander van.

Lees verder op de website van de Leeuwarder Courant:

Provincie: Nieuwe bus? In 2025 graag elektrisch en uitstootvrij

Woensdag boog de statenvergadering zich over de nieuwe openbaar vervoeraanbesteding voor Friesland. De komende twee jaar verzorgt Arriva het busvervoer in de provincie maar daarna kunnen nieuwe aanbieders zich inschrijven. Midden volgend jaar start de aanbesteding voor het openbaar vervoer in de periode 2022 tot 2030.