Friese Week van het Werkgeluk nadert

Friezen zijn de gelukkigste Nederlanders, zo bleek eerder dit jaar uit een rapportage van het Fries Sociaal Planbureau. Er is minder bekend over hoe we hier scoren als het gaat om geluk op het werk. Aandacht voor werkgeluk levert zowel de werkgever als de werknemers voordelen op. Gelukkige medewerkers zijn het beste uithangbord om schaars personeel aan te trekken, ze hebben minder last van stress en zullen minder snel van baan wisselen. Alle reden dus om ook in Friesland dit jaar extra aandacht te vragen voor werkgeluk tijdens de Week van het Werkgeluk van 23 tot en met 27 september.

Loopbaan Sneek
Martha Buning en Annemieke Mintjes van Gelukwerkt.frl en Antoinette Overzet en Tineke Hooijsma van Loopbaan Sneek hebben hiervoor het initiatief genomen. Een groot aantal Friese bedrijven en organisaties is inmiddels aangehaakt. Zij laten zien hoe zij het welzijn en geluk van medewerkers stimuleren. De organisaties die meedoen zijn onder andere de provincie Fryslân, Omrin, gemeente Opsterland, gemeente Leeuwarden, Tûmba, Aegon, De Friesland Zorgverzekeraar, Achmea, Appmachine, Zilveren Kruis, Centraal Beheer, Catering Sodexo, en de VVV.

Op dinsdagmiddag 24 september staat bovendien een bijeenkomst gepland in de Kanselarij in Leeuwarden, die georganiseerd wordt in samenwerking met Friesland Boeit. Het thema is Werkgeluk in de Friese Blue Zone. De aanstekelijke sprekers deze middag zijn psycholoog Bernard Maarsingh en werkgelukdeskundige Onno Hamburger.

Initiatieven
Via de website www.gelukwerkt.frl/week-van-het-werkgeluk worden alle initiatieven gedeeld. Bedrijven die ook aandacht willen of gaan besteden aan (een aspect van) werkgeluk worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een workshop die zij in die week organiseren, om een artikel dat ze publiceren of om een filmpje. Door een platform te bieden voor al deze initiatieven hopen de organisatoren werkgeluk bij meer bedrijven op de agenda te krijgen.

Gelukwerkt.frl en Loopbaan Sneek hebben als gezamenlijke missie om ook in Friesland van werkgeluk de normaalste zaak van de wereld te maken door het voortaan te zien als primaire arbeidsvoorwaarde. De Week van het Werkgeluk is een eerste stap op weg daarnaartoe.

Aanmelden
Meer informatie is te vinden op www.gelukwerkt.frl/week-van-het-werkgeluk en op www.weekvanhetwerkgeluk.nl. Aanmelden voor de bijeenkomst Werkgeluk in de Friese Blue Zone op 24 september kan via: www.meetup.com/gelukwerkt-frl

Bekijk de flyer:

Friese Week van het Werkgeluk