Fryslân Bloeit

Zes Friese dorpen doen in 2024 mee aan Fryslân Bloeit. Elk dorp vormt een week lang het epicentrum van de Friese verduurzaming. Met veel activiteiten door en voor de dorpen, laten dorpsbewoners tijdens hun Bloeiweek zien hoe ze op een duurzame wijze omgaan met klimaat, mienskip, gezondheid en natuur. Fryslân Bloeit is een gezamenlijk initiatief van Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Arcadia.

Elk deelnemend dorp organiseert tijdens Fryslân Bloeit een eigen Bloeiweek met activiteiten die de duurzame ontwikkeling van het dorp bevorderen. Bij alle activiteiten ligt de nadruk op het actief betrekken van de mienskip en het creëren van een blijvende impact op het dorp. Stap voor stap werken de dorpen samen toe naar een toekomstbestendig en duurzaam Friesland.

Het team van Fryslân Bloeit vergroot en ondersteunt de kracht van de Friese dorpen. Initiatiefnemer Bouwe de Boer van Freonen fan Fossylfrij Fryslân: ‘We streven ernaar dat mensen gezond en gelukkig oud kunnen worden in Friesland, in harmonie met de natuur en met elkaar. Samen met de dorpen maken we van Friesland een toekomstbestendige en duurzame provincie, waar de samenleving niet meer neemt van de aarde dan ze in staat is te geven, en waar voor iedereen een waardevolle plek in de maatschappij is.’

Pilot in Wergea vorig jaar

In 2023 was Wergea, met al haar verenigingen en activiteiten, pionier voor Fryslân Bloeit. Tijdens een succesvolle pilot vierde Wergea een week lang de kracht van het dorp en haar mienskip. Wergea organiseerde onder andere workshops, een streekontbijt, een weilanddiner, een duurzame markt en een huiskamerfestival. De deelauto, buitenzwemmen en meer op de fiets: Wergea legde de gezonde basis voor een grotere beweging, die zich nu verspreidt naar andere Friese dorpen.

Bloeiweken in 2024

  • Akkrum-Nes Bloeit – 12 t/m 18 mei
  • Grou Bloeit – 3 t/m 9 juni
  • Wergea Bloeit – 17 t/m 23 juni
  • Eastermar Bloeit – 24 t/m 30 augustus
  • Wâldsein Bloeit – 9 t/m 15 september
  • Berltsum Bloeit – 23 t/m 28 september

Kijk voor meer informatie over Fryslân Bloeit op bloeit.frl

Foto: Xanne Wijkamp