Frythermo druk in de weer met duurzame opdrachten

Freon Frythermo uit Franeker heeft de afgelopen weken weer mooie werkzaamheden verricht. Zo bracht men in meerdere panden vloerverwarming aan en zijn woningen verrijkt met thermodynamische warmtepompen en bijbehorende panelen.

Tandartsenpraktijk Trynwâlden
Eerder dit jaar is de bouw van het nieuwe pand voor Tandartsenpraktijk Trynwâlden in Gytsjerk gestart. In het gebouw aan de Canterlandseweg heeft Frythermo onlangs 620 m² vloerverwarming op tackerplaat aangebracht.


Vloerverwarming
Ook het verduurzamen van woningen behoort tot het takenpakket van Frythermo. Zoals in Kimswerd, waar onze Freon kortgeleden binnen een woning 135 m² vloerverwarming in een cementdekvloer heeft ingefreesd.


Thermodynamische panelen
Deze woning wordt verwarmd door 6 Solarboxen in combinatie met 12 thermodynamische panelen. De warmtepompboiler ECO 300i zorgt voor warm tapwater. Hier is één thermodynamisch paneel voor nodig.