Frythermo onderscheidt zich van concurrentie met stille warmtepomp en totaalpakket

Freon Frythermo begon zestien jaar geleden als eenmanszaak met een specialisatie in vloerverwarming. Inmiddels heeft het Franeker bedrijf ruim twintig medewerkers in dienst en behoren ook vloerisolatie en levering van warmtepompen tot het takenpakket. ‘Wij bieden een unieke combinatie diensten aan’, vertelt Ate Reitsma, technisch adviseur bij het bedrijf.

Thermodynamische warmtepomp
Sinds een jaar verkoopt Frythermo, naast de bekende vloerverwarming, diverse apparaten die deze van warmte kunnen voorzien: thermodynamische warmtepompen. Deze producten onderscheiden zich van lucht-water- en grondgebonden varianten, zo legt Reitsma uit. ‘In principe komt de werking het meest overeen met een lucht-water warmtepomp. Bij een thermodynamische warmtepomp gebruik je echter geen relatief luidruchtige buitenunit om energie uit de omgeving te winnen, maar geruisloze panelen. En dáárin zit het verschil. Bij een lucht-water warmtepomp haalt de ventilator warmte uit de lucht en loopt koelmiddel door de buitenunit. Bij de thermodynamische variant loopt het koelmiddel door kanalen in de panelen. Deze paneelplaten kunnen minstens zoveel energie uit de omgevingslucht trekken als een buitenunit met een grote ventilator. Bovendien kan een thermodynamisch systeem niet dichtvriezen en levert daardoor 365 dagen per jaar, 24 uur per dag warmte, ook als de zon niet schijnt, zelfs bij een buitentemperatuur van -10°C.’

Speciale positie
Niet alleen met haar productaanbod, maar ook qua werkwijze neemt Frythermo een speciale plek in binnen de markt. ‘Wij bieden een unieke driedelige combinatie aan: vloerverwarming, -isolatie en warmtepompen. Normaal gesproken heeft een installateur daar drie partijen voor nodig. Wij bieden al deze diensten aan, als een van de weinigen.’

Installateurs vormen een belangrijke doelgroep voor het Friese bedrijf. Bekendheid bij hen kweken over het complete aanbod van Frythermo is volgens de adviseur daarom van belang. ‘Wij proberen installateurs de voordelen te laten inzien van een thermodynamische warmtepomp. Men kent onze werkwijze op het gebied van vloerverwarming. Die betrouwbare manier van werken zetten wij voort met onze andere diensten. Indien gewenst, stellen wij een eigen monteur ter beschikking om de installateur op locatie te ondersteunen. Frythermo kan de technicus op meerdere punten ondersteunen, zoals het leveren van een warmteverliesberekening, het uitvoeren van koeltechnische handelingen of het maken van een tijdsinschatting voor benodigde arbeidsuren. Wij bieden meer dan een standaard materiaalleverancier. Frythermo geeft gerichte informatie en weet meer over de materialen en producten dan een reguliere groothandel. Een mooi meetmiddel om te monitoren of je concept succesvol is, is het aantal geplaatste herhaalbestellingen; een enthousiaste installateur, bestelt vaker. Daarover hebben we niks te klagen. De aanvragen nemen alleen maar toe.’

Klanten
Het klantenbestand van de Franeker onderneming dijt uit en de omvang van de opdrachten groeit. ‘Wij zijn geen multinational met een groot communicatie-budget’, zegt Reitsma. ‘Frythermo is klein begonnen en groeit gestaag, maar voert steeds meer én grotere projecten uit. In Heerenveen plaatsen we voor een installateur drieëntwintig warmtepompboilers in woonzorgcentrum Marijke Hiem. In Amsterdam werken we aan een appartementencomplex met 200 wooneenheden. Onze projecten variëren van kleine en grote woningen tot zwembaden en sportaccommodaties.’ De thermodynamische warmtepomp, een kernproduct van Frythermo, is geschikt voor meerdere situaties, vindt hij. ‘Iedere situatie waar men geen geluidsoverlast, geen dure onderhoudskosten en – ook in hartje winter – betaalbare warmte wenst, heeft potentieel voor de thermodynamische warmtepomp. Het is een stil, modern systeem dat zich kenmerkt door eenvoud en zich tevens goed laat combineren met zonnepanelen.’

Freonen
Frythermo is sinds dit jaar een van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. ‘Wij kunnen direct invloed uitoefenen op drie van de vier doelen binnen de Freonen. Door deel te nemen aan de bijeenkomsten bouw je een netwerk op met mensen die allemaal de neus dezelfde kant op hebben staan en kunnen mooie samenwerkingen ontstaan. Als Frythermo leveren we graag onze bijdrage. Wij hebben aangeboden een van de volgende Freonen-bijeenkomsten bij ons te laten plaatsvinden. Graag vertellen wij dan meer over onze activiteiten!’

(Foto’s: Frythermo, tekst: Richard Tjalsma)

Ook als Freon in de spotlight? Stuur een mail naar info@freonen.nl