Gebiedscoöperatie Enerzjyk Skûlenboarch opgericht

Onlangs ondertekenden de voorzitters en secretarissen van Dorpsbelangen JistrumSkûlenboarch, Plaatselijk Belang Kootstertille, Plaatselijk Belang Drogeham en Dorpscoöperatie Enerzjyk Eastermar de oprichtingsakte van de Gebiedscoöperatie Enerzjyk Skûlenboarch. Deze coöperatie heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en de duurzaamheid van de dorpen.

Duurzame energie

De Gebiedscoöperatie wil meewerken aan de energietransitie door het opwekken van duurzame energie. Maar wil zich ook inzetten voor een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving en verbetering van de leefbaarheid. “De vier dorpen hebben de handen ineen geslagen met een gezamenlijk doel: een duurzame toekomst opbouwen door te investeren in het opwekken van groene energie, met aandacht voor de leefbaarheid van de inwoners,” aldus voorzitter Harm de Vries. “Tevens willen wij inwoners een helpende hand bieden hun woningen verder te verduurzamen.”

Toegevoegde waarde

De initiatiefnemers zijn een gebiedscoöperatie gestart dat duurzame energie wil gaan produceren om daarmee de inwoners van de dorpen deels zelfvoorzienend te laten worden. “De toegevoegde waarde van deze gebiedscoöperatie is dat het verder wil gaan dan alleen het opwekken van duurzame energie. De coöperatie stimuleert inwoners om energie te besparen en de inkomsten gaan uiteindelijk terug naar de dorpen,” legt wethouder Margreet Jonker uit.

Proeftuin Skûlenboarch

Samen met Freonen-gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel heeft de Gebiedscoöperatie een aanvraag gedaan voor het Programma Aardgasvrije Wijken. De subsidie uit dit programma kan gebruikt worden voor een aanpak gericht op versneld isoleren van de huizen en bedenken hoe de dorpen aardgasvrij kunnen worden. “De dorpen liggen rondom de zandwinning Skûlenboarch, waar één van de grootste drijvende zonnepark van Nederland wordt aangelegd”, vertelt wethouder Andries Bouwman. Er zit daarom veel schwung in het gebied”.