Gebiedsfonds Sinnegreide klaar voor aanvragen

Inwoners, organisaties en ondernemers uit Buitenpost kunnen sinds 1 januari 2022 een aanvraag doen voor de financiering van projecten met een maatschappelijk, duurzaam en collectief belang bij het gebiedsfonds Sinnegreide.

Het gebiedsfonds is bedoeld voor alle initiatieven op het gebied van energiebesparing of opwekken van duurzame energie. Maar ook voor projecten met betrekking tot biodiversiteit, circulariteit, natuur en educatie. “Als het initiatief bijdraagt aan de doelen van onze duurzaamheidsagenda of de statuten van Energie Coöperatie Buitenpost, dan kan het in aanmerking komen voor een financiële bijdrage,” legt wethouder Margreet Jonker van Freonen-gemeente Achtkarspelen uit. “En er moet natuurlijk een duidelijke verbinding zijn met Buitenpost!”

Aanvragen via Energie Coöperatie Buitenpost

Vanaf 1 januari is het mogelijk om aanvragen in te dienen via de website van Energie Coöperatie Buitenpost. Hier staan ook de voorwaarden waaraan een initiatief moet voldoen. Twee keer per jaar (mei en december) worden de aanvragen beoordeeld en het geld uitgekeerd. “Dit is voor ons allemaal iets nieuws,” aldus Sean Thomson van Energie Coöperatie Buitenpost. “We zijn dan ook heel benieuwd naar de aanvragen die binnen gaan komen.”

Ondersteuning duurzame initiatieven

Het gebiedsfonds Sinnegreide is een samenwerking van Energie Coöperatie Buitenpost en gemeente Achtkarspelen. Doel van het gebiedsfonds is lokale initiatieven met betrekking tot duurzaamheid financieel te ondersteunen. Het gebiedsfonds krijgt jaarlijks een bijdrage van de opbrengst van Sinnegreide Achtkarspelen dat door Solarfields beheerd wordt. Energie Coöperatie Buitenpost heeft een adviescommissie samengesteld die de aanvragen beoordeelt. De commissie bestaat uit Johan Kootstra namens Plaatselijk Belang Buitenpost, Sean Thompson namens Energie Coöperatie Buitenpost en Johannes Douma (onafhankelijk lid).

Bijdrage aan energietransitie

De eerste plannen voor een Sinnegreide in Buitenpost ontstonden 2014. Het was een initiatief van gemeente Achtkarspelen om zo een bijdrage aan de energietransitie te leveren. In 2017 werd, op initiatief van Plaatselijk Belang Buitenpost, de Energie Coöperatie Buitenpost opgericht. Eén van de doelstellingen van de ECB is het beheer van het gebiedsfonds.