Gemeente Heerenveen ambieert informatieloket Energie

Freon Gemeente Heerenveen wil in 2020 een informatieloket en website rondom het thema Energie openen. De gemeenteraad buigt zich op maandag 16 december over dit voorstel.

Kennispunt
‘Zo kunnen inwoners op verschillende manieren informatie vinden of krijgen over duurzaamheid en energiemaatregelen, op de manier die bij hen past’, aldus wethouder Jelle Zoetendal op de website van gemeente Heerenveen. De website dient als kennispunt voor duurzame oplossingen, financiële ondersteuningen en lokale projecten. Voor vragen die op de website onbeantwoord blijven, kan men zich wenden tot het fysieke informatieloket.

Energie-experiment 
Ook wil Heerenveen lokale experimenten omtrent energie ruim baan geven. ‘Om zo te leren wat goed en minder goed werkt’, verklaart raadslid Sybrig Sytsma. ‘Onze wens is in het voorjaar te starten met het energie-experiment LEEF. De bedoeling is dat lokale innovatieve projecten kunnen meedingen met dit energie-experiment’. Het gaat hierbij om collectieve projecten voor en door Heerenveense inwoners, bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties zijn, die van onderop zijn georganiseerd.

Lees verder op de website van gemeente Heerenveen:

Informatiepunt Energie en een energie-experiment voor inwoners Heerenveen – Gemeente Heerenveen

Heerenveen heeft veel ambities als het gaat over duurzaamheid. De energietransitie is ingewikkeld. Precies een jaar geleden organiseerde gemeente Heerenveen een bijeenkomst in het Abe Lenstra Stadion over de energietransitie. Inwoners bleken vooral behoefte te hebben aan een gemeentelijk loket waar ze antwoorden kunnen vinden op hun vragen.