Gemeente Leeuwarden zet nieuwe stappen op weg naar een circulaire economie

Het college van b en w van Freonen-gemeente Leeuwarden heeft dinsdag 12 maart, nieuwe stappen gezet op weg naar een volledig circulaire economie in Leeuwarden in 2050.

Zo werd het nieuwe Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2024-2027 vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de uitvoeringsagenda voor een ‘Volhoudbare Eigen Organisatie 2024-2027’. Ook besloot het college om deel te nemen aan het programma Fryslân bouwt circulair en ondertekende zij het manifest Het nieuwe normaal. Dit manifest maakt het makkelijker om circulair en biobased bouwen te stimuleren.

Week van de Circulaire Economie

Gemeente Leeuwarden werkt aan een circulaire en volhoudbare economie. Dat wil zeggen een economie, waarbij zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen gebruikt worden en er slimme oplossingen zijn om zoveel mogelijk materialen opnieuw te gebruiken of te recyclen.

De gemeente Leeuwarden heeft dinsdag meerdere beslissingen genomen die dit proces versnellen en maakt duidelijk hoe zij de komende jaren hier concreet op in wil zetten. Dit sluit goed aan bij ‘De Week van de Circulaire Economie’, van 11 t/m 16 maart, die laat zien hoe ver bedrijven en gemeenten hiermee zijn.

Minder afval, meer innovatie en bedrijvigheid en circulair bouwen

Dinsdag is ook het nieuwe Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie vastgesteld. Daarin staan de doelen en acties die de gemeente (samen met partners) de komende jaren gaat ondernemen naar een circulaire economie.

In het uitvoeringprogramma richt de gemeente zich op drie pijlers: het verminderen van afval, het stimuleren van innovatie en bedrijvigheid en circulair (biobased) bouwen. Het nieuwe uitvoeringsprogramma leest u op www.leeuwarden.nl/klimaat-en-biodiversiteit/circulaire-economie

Zelf het goede voorbeeld geven

Daarnaast is de uitvoeringsagenda ‘Volhoudbare Eigen Organisatie’ gepresenteerd. Hierin geeft de gemeente aan hoe ze de komende jaren verder werkt aan het verduurzamen van de eigen organisatie. Dit doet de gemeente onder meer door het besparen van energie, het stimuleren van een schoner woon-werkverkeer en door minder grondstoffen te gebruiken. Zo wil de gemeente de eigen CO2-uitstoot ook verder omlaag brengen. 

Wethouder duurzaamheid Evert Stellingwerf: “Er zijn de afgelopen jaren al mooie stappen gezet naar een circulaire economie. Bedrijven werken steeds meer samen en sparen daardoor grondstoffen uit. Inwoners zijn bewuster bezig met afvalscheiding en recycling. Deze positieve ontwikkelingen willen we als gemeente vasthouden en ook de komende jaren blijven ondersteunen.

Daarnaast geeft de gemeentelijke organisatie zelf het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld met de circulaire verbouwing van de eerste etage van het gemeentehuis of de inkoop van materialen. We organiseren Duurzame Markten om ondernemers een lokaal platform te geven en inwoners te inspireren. Duurzamer denken en doen wordt steeds belangrijker. Daarom is circulair inkopen een belangrijk thema voor onze eigen organisatie”.