Gemeente Leeuwarden zet toon met 10 circulaire inkooptrajecten

Freonen-gemeente Leeuwarden gaat met 10 projecten actief aan de slag met circulair inkopen. Hiervoor heeft de gemeente het boekje ’Circulaire inspiratie in de praktijk’ gepresenteerd. Met het boekje willen ze andere organisaties inspireren om dezelfde soort circulaire projecten op te pakken. De gemeente wil dat circulair inkopen de standaard wordt. Deze projecten geven de kans om ervaring op te doen met dit nieuwe proces. De ervaringen worden gedeeld met de regio.

Tien circulaire projecten in de praktijk

Gemeente Leeuwarden werkt toe naar maximaal circulair inkopen in 2025. Dit vraagt om een andere aanpak, waarbij ambitie, innovatie en ketensamenwerking centraal staat.

Deze andere aanpak wordt nu in praktijk gebracht door 10 concrete projecten circulair te gaan inkopen. Dit geeft de gemeentelijke organisatie de kans om te leren en erachter te komen wat dit betekent voor de organisatie. De uitkomsten worden gedeelt met de regio. Daarnaast blijft er focus op circulaire kansen in andere projecten.

Verduurzaming

Wethouder Hein Kuiken: ”We nemen onze rol in de transitie naar een circulaire economie serieus. Daarom kopen we in 2025 maximaal circulair in en dagen we de markt uit om met circulaire oplossingen te komen. Een enorme uitdaging waar veel nieuwe kennis voor nodig is. Onze inkoopkracht zetten we hierbij in om innovatie en verduurzaming in de markt te versnellen. Dit doen we samen met de andere Friese overheden.”

Samenwerking voor innovatie en schaalgrootte

In Fries verband wordt de samenwerking gezocht met andere overheden om circulair inkopen tot de standaard te verheffen. Door gezamenlijk het belang van circulair inkopen uit te dragen en uit te vragen, wordt schaalgrootte gecreëerd en daarmee ook helderheid richting de markt. Circulair inkopen leidt zo tot schaalbare innovatie, nieuwe werkgelegenheid en competitieve voordelen voor de regio.

Lees het boekje hier.