Gemeente Smallingerland mikt op zonnepark van 2 megawatt

Freonen-gemeente Smallingerland bestudeert de mogelijkheden een zonnepark van 2 megawatt aan te leggen. Dit meldt de Leeuwarder Courant. Volgens het dagblad zou de energiebron langs de A7 bij afslag Drachten-centrum moeten verrijzen. De opgewekte stroom wordt in het plan benut voor de openbare verlichting binnen de gemeente.

Zonnepark
Omwonenden lieten in een eerder stadium al weten geen onoverkomelijke bezwaren te hebben tegen de komst van het zonnepark. In het verleden poogde gemeente Smallingerland – samen met Freon GroenLeven – al eerder zonnepanelen langs de A7 te plaatsen. Toen ging het om plaatsing op de geluidswal naast de snelweg. Dat project haalde de eindstreep niet.

https://www.facebook.com/leeuwardercourant/posts/3384472534920243?__xts__[0]=68.ARDxnbvMws9YcPgmaGZtAwp6Qv1E4EGhoQHwGCjMGMi1ihy9eFIP0h_KOmz_CXz4EJS-9Gyr4MiP7BSuRdlZWaJRjq9yGxtH7YFaGzBafhy9zBPLm5o2yEfh_9XcIIC_3Uu-DUPa6mweULnS7_mJnGbN-iWM0Yca_Ci1zWC6i4-Foe3FBQCCV68Fw3uKGVg6b4mAxbDACwUNhHsx68nUGrL5ZK9bxw38hi9q6mFxWK0RYww31WIfZQF54OsVfTgDvOby6S5VW5bB8edcLbNpEPYTCX0DcZEBZBKRvwe-IXdCWh6Jr7Qx5oVuC-Bq5v3mFbU8kP51unt98yFssWDbttLTYQ&__tn__=-R