Gemeente Súdwest-Fryslân gaat verder met verduurzaming eigen gebouwen

Voor 2050 moeten alle eigen gebouwen van de gemeente energieneutraal zijn. Dat is het doel dat Freonen-gemeente Súdwest-Fryslân zich heeft gesteld. In december stelde de gemeenteraad al geld beschikbaar voor het verduurzamen van de ontmoetingsplaatsen. Om verder te gaan met het verduurzamen van de eigen gebouwen, wil het college voor om 1,2 miljoen euro beschikbaar stellen.

In totaal gaat het om een investering van 23 miljoen euro die nodig is om alle gebouwen van de gemeente voor 2050 energieneutraal te maken. Het gaat niet alleen om het gemeentehuis in Sneek, maar ook om buitendienstlocaties, diverse kantoren, parkeergarages, monumenten, cultuurgebouwen, sporthallen en douche- en toiletvoorzieningen. Ontmoetingsplaatsen zijn hierin niet meegenomen. De gemeente heeft een routekaart voor het verduurzamen van het eigen vastgoed gemaakt.

Het geld dat beschikbaar wordt gesteld, is bedoeld voor verduurzamende maatregelen, zoals betere isolatie, manieren van duurzame energie opwekken, het installeren van warmtepompen en het aanbrengen van twee- of driedubbele beglazing.

Wethouder Henk de Boer: “Wy moatte yn aksje komme as we 2050 helje wolle en wolle dêrmei ek it goede foarbyld jaan oan ús ynwenners en ús bedriuwen. Hjirmei besparje we fuortendaliks op de enerzjykosten en tinke sa oan it miljeu.”

Gemeenteraad neemt eind september een besluit

In december 2022 heeft de gemeenteraad al een bedrag van 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van ontmoetingsplaatsen. Ontmoetingsplaatsen vallen niet onder deze investering voor verduurzaming van het eigen vastgoed.

In de eerstvolgende raadsvergadering op donderdag 28 september 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over het beschikbaar stellen van 1,2 miljoen euro voor de verduurzamingsslag.