Gemeente Súdwest-Fryslân kan verder met warmtetransitie

De gemeenteraad van Freonen-gemeente Súdwest-Fryslân heeft onlangs ingestemd met de Transitievisie Warmte. In deze visie, die al eerder ter inzage lag voor inwoners, zet de gemeente een eerste stap om woningen aardgasvrij te maken en daarmee CO2 te reduceren. In de raadsvergadering werden drie moties aangenomen die volgens wethouder Erik Faber het beleid van de visie alleen maar verder ondersteunen.

Moties

De strekking van de moties is vrijwel gelijk. In alle drie de gevallen gaat het om het kostenaspect, waarbij voorop staat dat overgaan op een duurzame energiebron betaalbaar moet zijn voor iedereen. Er wordt gevraagd om te streven naar een budget-neutrale invoering, oftewel een investering met een zekere terugverdientijd. Raadsleden spraken hun zorgen uit over inwoners die straks hun energierekening niet meer kunnen betalen. De zogenoemde energiearmoede, waarbij inwoners meer dan 10% van hun inkomen uitgeven aan energie, is momenteel erg actueel. Een vangnetregeling zou uitkomst kunnen bieden, evenals het isoleren en verduurzamen van (sociale) huurwoningen. 

Samenwerking

Allerlei punten die gemeente Súdwest-Fryslân de komende tijd verder gaat onderzoeken. Samenwerking met andere partijen is daarbij essentieel. Met woningbouwcorporaties kan verduurzaming van sociale huurwoningen slim gecombineerd worden met het aardgasvrij maken van een wijk of dorp. Voor de financiële haalbaarheid en betaalbaarheid is Súdwest-Fryslân in gesprek met andere gemeentes en het rijk. Subsidiemogelijkheden zullen verkend worden. Ook samenwerking met de inwoners zelf is van belang. Ideeën vanuit de Mienskip worden omarmd en in gesprek gaan en blijven met inwoners staat voorop.

Warmtetransitie

“De warmtetransitie zal veel mensen raken” stipt wethouder Faber terecht aan. “Maar het is ook iets wat we met elkaar doen. Het klimaat wacht niet. De transitie kan daarmee ook niet wachten. Wel kunnen we er met elkaar richting aan geven en zorgen dat we niemand in de kou laten staan”, “We zijn trots op de plannen die er liggen en nu de gemeenteraad onze plannen steunt, kunnen we deze verder uitwerken”. aldus Faber.

Transitievisie Warmte

In de Transitievisie Warmte, die onderdeel uitmaakt van het klimaatakkoord, legt de gemeente Súdwest-Fryslân de contouren vast om 8000 woningen, woonwijken of dorpen stapsgewijs aardgasvrij te maken voor 2030. Daarbij wordt gekeken naar het huidige energieverbruik, het type woningen en de kansen in de omgeving. De concrete invulling wordt per wijk of dorp vastgesteld in wijkuitvoeringsplannen.