Gratis webinar over RES Fryslân op dinsdag 30 maart

RES Fryslân houdt op dinsdag 30 maart een gratis webinar voor de inwoners van Fryslân. Onder meer gedeputeerde Sietske Poepjes en de Leeuwarder wethouder Bert Wassink vertellen over de stand van zaken rondom de Regionale Energiestrategie (RES). Ook kijken ze vooruit naar het proces en is er aandacht voor de samenwerking binnen Fryslân. Alle inwoners van de provincie Fryslân zijn van harte welkom om aan te sluiten bij dit webinar.

PROGRAMMA

20:00 Welkom

20:05 Over het proces en de Friese ambitie

20:20 Wat is de RES?

20:30 Beantwoording van vragen

20:40 Samenwerking in Fryslân

20:55 Afsluiting

21:00 Einde

AANMELDEN

Aanmelden kan hier.