GreenInclusive: 350 hectare vezelhennep voor isolatiemateriaal in Noord-Nederland

In 2022 gaat GreenInclusive haar productie van vezelhennep verder opschalen in en rondom Fryslân. Het doel is om minimaal 350 hectare te telen voor het produceren van isolatiemateriaal.

‘We zoeken naar samenwerking met de agrarische sector in Noord-Nederland om in de groeiende behoefte aan natuurlijke grondstoffen te kunnen voorzien. Agrariërs die met ons willen samenwerken genereren een meer divers inkomen en krijgen meerjarige zekerheid doordat we duurzame afspraken met elkaar kunnen maken,’ aldus directeur Marthijs Roorda.

Isolatie uit de regio

Vezelhennep is een goed isolatiemateriaal voor de toekomst van de bouwsector. Er moet daarvoor een productielocatie in Friesland gevestigd worden waar de vezelhennep wordt verwerkt tot producten. Er zijn verschillende projecten waarvoor vezelhennep kan worden ingezet. Veel sociale huurwoningen moeten namelijk de komende jaren beter geïsoleerd worden en ook voor het isoleren van de duizenden nieuwe woningen die de komende jaren gebouwd worden is de Friese hennep een uitermate geschikt en milieuvriendelijk materiaal.

Agrarische sector

‘Met de hennepteelt willen we samen met agrariërs bij dragen aan toekomstbestendige landbouw,’ aldus Roorda. ‘Vezelhennep groeit snel, is goed voor de bodem, heeft een hoge opbrengst per hectare, tegen een relatief lage input aan water, voeding en arbeid. Daarnaast heeft het een positieve invloed op het milieu. Het wordt geteeld zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest en is zeer geschikt om te gebruiken als wisselgewas.’ Het bedrijf is op zoek naar agrariërs die vezelhennep willen telen. Belangstellenden uit het Noorden van het land kunnen voor meer informatie of contact met GreenInclusive terecht op www.greeninclusive.nl/landbouw.

Ketensamenwerking

Onlangs heeft GreenInclusive met een aantal partijen, waaronder Rabobank Nederland, Vereniging Circulair Fryslân en de gemeente Leeuwarden, de handen ineengeslagen om een Friese waardeketen voor vezelhennep te ontwikkelen. Het doel is om te komen tot meer verduurzaming en CO2-opslag in bouw en landbouw, nieuwe verdienmodellen voor agrariërs te stimuleren en nieuwe werkgelegenheid in de regio door lokale verwerking van de vezelhennep te bestendigen.