GroenLeven en Natuur & Milieu brengen samen de energietransitie verder

Voor een succesvolle energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen in 2030 en 2050 is zonne-energie op land hard nodig. Om dit nu en in de toekomst goed te laten verlopen voor mens, maatschappij en milieu slaan Freon GroenLeven en Natuur & Milieu de handen ineen. Als onderdeel van de samenwerking voeren ze samen een onderzoek uit naar de beleving van hernieuwbare energie op land en gaan ze werken aan een innovatieve proeftuin om de natuur-inclusieve energietransitie op Nederlandse bedrijventerreinen mogelijk te maken.

Onderzoek naar de beleving van hernieuwbare energie

Met het onderzoek willen de partijen in kaart brengen hoe de beleving van omwonenden van een zonnepark is nadat deze is gerealiseerd. Hoe ervaart men het zonnepark nu omwonenden er een tijdje naast wonen en verschilt dit met de ideeën over het zonnepark voor de realisatie? De energietransitie is voor Nederland net begonnen, het belang van onderzoek naar de beleving van omwonenden wordt dan ook door beide organisaties onderschreven. De afgelopen jaren is in Nederland veel kennis opgedaan over participatie bij het ontwikkelen van zon- en windprojecten en er zijn op dat gebied succesvolle projecten gerealiseerd. Zo is bijvoorbeeld één van de grootste drijvende zonneparken van Europa op de Bomhofsplas in Zwolle volledig in lokale handen.

Proeftuin

In het tweede project, de proeftuin, zullen de partners een fysieke locatie inrichten met diverse energieoplossingen: energieopwek, natuurversterking, opslag van energie en duurzame mobiliteit zullen hier samenkomen. Denk aan een combinatie van een groendak met zonnepanelen, bijenkasten, elektrische oplaadpunten en accu’s. Met het project zal worden getoond waarom en hoe een bedrijf met energieoplossingen een grote bijdrage kan leveren aan de energietransitie, natuur en biodiversiteit, omliggende ondernemers én eigen onderneming. Dit ondanks dat zij zelf wellicht niet zoveel energie verbruiken. Zo kan er optimaal gebruik gemaakt worden van het beschikbare dakoppervlak in Nederland en wordt er verstandig omgegaan met de energietransitie en de ruimte die hiervoor beschikbaar is in Nederland.

Samenwerking

Rob van Tilburg, directeur programma’s bij Natuur & Milieu kijkt uit naar de samenwerking: “Het is heel belangrijk dat ontwikkelaars zoals GroenLeven natuurversterking onderdeel maken van hun projecten en dat samen doen mét omwonenden en lokale partijen. Op die manier helpen we de energietransitie vooruit.”

Roland Pechtold, algemeen directeur GroenLeven, sluit zich daarbij aan: “Geweldig dat we samen met Natuur & Milieu de energietransitie op deze manier vormgeven. Net als Natuur & Milieu staat bij GroenLeven de zorg en welzijn om onze planeet centraal. Dat is de reden van ons bestaan en zit in ons DNA. Met ondernemers, netbeheerders, omwonenden en overheden werken we aan een duurzamere, schonere wereld voor de toekomstige generaties, waarbij we rekening houden met ecologie, biodiversiteit, mens en milieu. Dit partnership is daar een prachtig voorbeeld van. De enige manier om de energietransitie tot een succes te brengen en te werken aan de klimaatcrisis is door intensief samen te werken en samen te realiseren. Zo brengen we de Nederlandse energietransitie op een verantwoorde en constructieve manier écht verder.”

Foto: GroenLeven