GroenLeven rondt realisatie drijvend zonnepark Nij Beets af

Het drijvende zonnepark op de zandwinplas van Van der Wiel B.V. in Nij Beets, een project van Freon GroenLeven, is afgebouwd. Ongeveer anderhalve maand na de tewaterlating van het eerste zonnebootje heeft ook het laatste bootje zijn thuis gevonden in het drijvende zonnepark op de plas. Met de 33.648 panelen die er nu liggen kunnen, wanneer aangesloten, 4.000 huishoudens worden voorzien van schone energie.

Duurzaamheidsdoelstellingen

De komst van het zonnepark betekent een grote stap in de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Opsterland, die in 2035 zichzelf op de kaart wil zetten als energieneutrale gemeente. Ook voor Van der Wiel betekent de komst van het zonnepark een belangrijke stap in haar duurzame ambities. Met het beschikbaar stellen van de zandwinplas levert Van der Wiel een bijdrage aan de energietransitie.

Gebiedsfonds

De bewoners van de omgeving Nij Beets profiteren van de komst van het drijvende zonnepark. De betrokken partijen hebben in samenspraak met Energiecoöperatie Krigel en Plaatselijk Belang Nij Beets gekozen voor de komst van een gebiedsfonds. Vanuit het zonne-energieproject wordt er een financiële bijdrage gestort in dit fonds ten behoeve van sociaal maatschappelijke doeleinden of samenlevingsactiviteiten in de omgeving van Nij Beets. Ook zal er meer ruimte worden gemaakt voor recreatievoorzieningen bij de plas. Sipke Veltman, Energiecoöperatie Krigel: ‘De komst van de duurzame energiebron komt ten goede van de hele omgeving, de hele gemeenschap. We hopen hiermee de mensen bijeen te brengen, mensen enthousiast te maken voor alternatieve energie, ook de jeugd.’

Stimulatie natuur en biodiversiteit

Voor GroenLeven speelt het in stand houden en stimuleren van de natuur en biodiversiteit een grote rol bij het realiseren van een zonnepark. Bij een drijvend zonnepark betekent dit dat er gebruik wordt gemaakt van een zelfontwikkeld systeem wat zo ontworpen is dat voldoende lucht en licht het wateroppervlak blijven raken. Zo liggen er speciale glas-glas panelen op de constructie. Ook de flora en fauna in de oevers worden ontzien door gebruik te maken van bodemverankering, zodat de ankers niet aan wal bevestigd zijn. Daarnaast ligt de plas zeker niet vol met zonnepanelen: van de 40 hectare water is maar 9 hectare gebruikt voor de zonnepanelen. Deze liggen in een opstelling die past bij de vorm van de zandwinplas én waardoor er genoeg ruimte blijft tot aan de oevers. Tevens zal er door een ecologisch bureau onderzoek worden gedaan naar hoe de ecologie verder gestimuleerd kan worden.

Foto: GroenLeven