GroenLeven start bouw zonnepark in Freonen-gemeente De Fryske Marren

Een zonnepark achter de dijk, aan de ‘kust’ van het IJsselmeer: het zonnepark Lemsterhoek wordt een bijzonder zonnepark. Freon GroenLeven is gestart met de bouw van het zonnepark, dat nabij Lemmer gerealiseerd wordt. Met 58.000 zonnepanelen zal hier duurzame stroom worden opgewekt voor ongeveer 3/4 van Lemmer. Met uitgebreide aandacht voor landschappelijke inpassing, participatiemogelijkheden en de toepassing op grondgebied dat niet meer gebruikt kan worden voor agrarische doeleinden, is het zonnepark een bijzondere toevoeging aan het zonne-energieportfolio van Nederland.

Zonnepark

Voor Freonen-gemeente De Fryske Marren is de komst van het zonnepark een aanzienlijke bijdrage aan de duurzame doelstellingen van de gemeente. Wethouder Frans Veltman: “Naast zon op daken, ontkomen we niet aan zonnevelden om al het elektriciteitsgebruik van inwoners en ondernemers duurzaam op te gaan wekken. Dit zonnepark levert een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van onze gemeente.”

Landschappelijke inpassing

Het zonnepark wordt gebouwd op een locatie die door de natte ondergrond minder geschikt is voor landbouw. Door hier een zonne-energiebron te realiseren krijgt deze locatie een goede invulling. In samenspraak met de gemeente en de provincie is er gekozen voor een aantal natuurlijke toevoegingen aan het zonnepark, zodat het goed in het landschap ingepast wordt. Zo worden er rietkragen geplant aan de noordzijde van het zonnepark. Hier worden geen andere gewassen geplant; na onderzoek is gebleken dat dit de aanwezige ecologie kan verstoren. Verder wordt er voorzien in ecologische ondersteuning om het veenlandschap in stand te kunnen houden.

Participatie

Er is een participatieovereenkomst gesloten met de gemeente. Hierin is opgenomen dat alle omwonenden binnen een straal van 350 meter een voordelig zonnepanelen en een omvormer kunnen aanschaffen voor eigen woning middels een kortingsactie van GroenLeven. Verder doet GroenLeven jaarlijks een financiële bijdrage in het lokale duurzaamheidsfonds. Dit kan gebruikt worden voor verdere verduurzaming van de regio.

Met energiecoöperatie Gaasterland is een intentieovereenkomst gesloten voor lokale afname van groene stroom uit het park. Aan de noordzijde van het zonnepark wordt een gedeelte van het zonnepark gebouwd voor de energiecoöperatie. Deze kan dit gebruiken om groene stroom op te wekken met eigen leden, volgens de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE, voorheen Postcoderoos). Dit gedeelte wordt met medewerking van Groenleven voor de Energie Coöperatie Gaasterland gerealiseerd.

Tjebbe Dijkstra, bestuurslid van Energiecoöperatie Gaasterland en Omstreken, verheugt zich op de komst van de nieuwe zonnebron. “Dit wordt het derde zonne-energieproject van onze coöperatie, waarmee we groene stroom zullen produceren voor onze deelnemende leden. Een mooie, duurzame stap!”

Kijk voor alle informatie over deelname aan het nieuwe zonneweideproject Lemsterhoek en verdere informatie over de activiteiten van de Energie Coöperatie Gaasterland en Omstreken op www.energiecooperatiegaasterland.frl

Foto: GroenLeven