Groot artikel in OF over Energie VanOns: 'Opbrengsten komen terecht bij energiecoöperaties'

Accountmanager Jan Koster van Freon Energie VanOns vertelt in het nieuwste magazine van Freon Ondernemend Friesland uitgebreid over de activiteiten van zijn werkgever. “Energie VanOns wil op lokaal niveau impact maken op het gebied van energie, duurzaamheid en leefbaarheid”, zo steekt hij zijn verhaal af.

Lokaal opgewekte groene energie

“Energie VanOns speelt een sterke rol in de overgang van grijze energie naar lokaal opgewekte groene energie. Door de krachten met lokale energiecoöperaties te bundelen, maken we lokale groene energie voor en van ons allemaal. Dat kan kleinschalig met zonnepanelen op je eigen dak of groter met een dorpsmolen of zonneweide in de buurt. Zo worden we samen weer baas over onze eigen energie.”

Freonen fan Fossylfrij Fryslân

Ook het lidmaatschap van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân komt aan de orde. “Energie VanOns en Freonen fan Fossylfrij Fryslân zijn organisaties in Friesland die verbinding en duurzaamheid nastreven. Voor ons was de keuze om Freon te worden dan ook snel gemaakt. Met de Freonen bereiken we meer bedrijven, hierdoor ontstaan goede samenwerkingen en wordt de afzetmarkt van lokaal opgewekte energie groter”, aldus Koster.

Lees het gehele artikel over Energie VanOns in onderstaande embed van Ondernemend Friesland: