Groot artikel over Wind Groep in nieuwste Ondernemend Friesland

In de nieuwste editie van Ondernemend Friesland doet Freon Wind Groep bij monde van algemeen directeur Harmen Wind de eigen visie uit de doeken. Ook project Blitsaerd – en het bijbehorende zonnepark – komen uitgebreid aan bod. ‘Waarde bestaat niet alleen uit geld, maar ook uit wat je nalaat voor latere generaties’, vertelt Wind. ‘De balans bewaken tussen natuur en projectontwikkeling: vanuit die drive zijn wij aan de slag binnen het bedrijf. Wind Groep is altijd op zoek naar de harmonie met de natuur.’

Blitsaerd Solar

‘Het terrein van Blitsaerd Solar is 6 hectare groot, daarvan is 3,3 hectare bebouwd met 14.820 zonnepanelen, die 5 megawatt aan zonnestroom opwekken voor 1.600 huishoudens. De rest van het gebied is beschikbaar voor natuurontwikkeling’, aldus Wind in Ondernemend Friesland. ‘Ook hier maakt biodiversiteit integraal onderdeel uit van het project. Peter de Boer van ecologisch adviesbureau FaunaX tovert een groot deel van het terrein om in een Biodiversum; een maakbaar ecosysteem waar flora en fauna in alle rust veilig haar gang kan gaan. Ook Wind Groep zelf werkt aan een biodiverse invulling van Blitsaerd. De zone rondom de woonwijk en het zonnepark beschikt in de toekomst over een rijke vegetatie. Het gaat dan om gebiedseigen begroeiing met ruime plas-dras gebieden, rietkragen en wilgenstruweel.’

Lees het gehele artikel via onderstaande embed van Ondernemend Friesland: