Grote Freonen-bijdrage in nieuwste Ondernemend Friesland

In de nieuwste editie van Ondernemend Friesland is weer volop aandacht voor de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Zo blikt men terug op de inspiratiesessie Slimme en duurzame mobiliteit in de Elfstedenhal en vertelt Pieter Dirk Rondaan over de duurzame stappen van zijn bedrijf.

Slimme en duurzame mobiliteit
Lees het twee pagina’s tellende artikel over de mobiliteitssessie in februari:

Duurzame Doeners
Welke duurzame stappen heeft Rondaan uit Berlikum al gezet? En wat staat er op stapel? Eigenaar Pieter Dirk Rondaan doet zijn visie uit de doeken.

Fossielvrij ondernemen
Ben je naar aanleiding van de artikel enthousiast geworden en wil je fossielvrije stappen zetten met je bedrijf? De Freonen fan Fossylfrij Fryslân helpen je graag verder. Neem contact op met de Helpdesk Fossielvrij MKB via 058 – 294 16 70 of stuur een mail naar info@freonen.nl. Je ontvangt dan concrete adviezen en begeleiding, passend bij jouw situatie.