Grote opkomst bij Circulair Café over duurzame mobiliteit

NHL Stenden Hogeschool was woensdag 18 januari de locatie voor het Circulair Café waar 200 belangstellenden bijeenkwamen rondom het thema ‘Duurzame Mobiliteit’. Freonen fan Fossylfrij Fryslân-voorman Bouwe de Boer en Circulair Friesland-directeur Evert Jan van Nijen trapten het Café af met een boodschap. Mobiliteit zorgt in veel gevallen voor een groot deel van de CO2-footprint van bedrijven. In Fryslân hebben we de ambitie om 55% CO2-emissie te hebben bespaard in 2030. Daarvoor is actie nodig!

Duurzame mobiliteit

Keynote spreker Sjoerd Nota schetste een mogelijke toekomstvisie voor duurzame mobiliteit in 2040. Nota denkt dat duurzame mobiliteit in 2040 diep verankerd is binnen de maatschappij. “Vrijwel alle stedelijke centrumgebieden in Fryslân zijn dan aangewezen als Zero Emissie-zone, evenals als de Waddeneilanden”, zo zei hij. Ook roept hij op om volop te experimenteren met nieuwe vormen van mobiliteit.

Nico Veenstra (Antea Group Nederland), Atse Numan (Wetterskip Fryslân), Sicco Beerda (Deelauto Friesland), Bouwe de Boer (Freonen fan Fossylfrij Fryslân) en Ronald Lenters (Witteveen Mobiliteitsgroep) gaven vanuit de Ambitietafel Duurzame Mobiliteit pitches over concrete projecten over duurzame mobiliteit. Zo kwamen deelauto’s, waterstoftankstations, inkoopbeleid van overheden en laadcapaciteit aan bod.

Nico Veenstra van Antea Group Nederland schetste hoe hij het wagenpark probeert te verduurzamen. De ingenieurs zijn begonnen met de regel dat elke leaseauto voortaan elektrisch moet zijn. Maar wat gaan ze doen met de busjes die er nog zijn? Voor deze uitdaging is Antea Group één van de deelnemers aan een onderzoek dat een kennisbank op levert waarmee het makkelijker is om daar antwoord op te geven. Antea Group zoekt de samenwerking naar anderen en dat is nu net waar dit Circulair Café over gaat.

Koplopersrol

Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder van Provincie Fryslân en wethouder Evert Stellingwerf (Gemeente Leeuwarden) gingen met Nota en Jens van der Duim (Youth for Climate NL) in gesprek over de huidige ontwikkelingen en de toekomst van mobiliteit. De gezamenlijke boodschap daarbij was glashelder: Fryslân wil een koplopersrol vervullen op het gebied van duurzame mobiliteit.

Lees hier een verslag van de Leeuwarder Courant van het Circulair Café