Grouster mienskip ziet volop kansen tijdens inspiratiesessie GrouBloeit

Op een veelbelovende bijeenkomst bij de basisscholen in Grou zijn de eerste stappen gezet voor de GrouBloeit-week 2024, die van 3 t/m 9 juni 2024 plaatsvindt. Daarbij zullen inwoners van Grou betrokken zijn om samen met verschillende organisaties en verenigingen een duurzame en gezonde leefomgeving in de spotlights te zetten. Een week vol gezonde, groene, sportieve, duurzame maar vooral gezellige activiteiten omkleed met kunst, muziek en lifestyle.

Het is uniek, dat zoveel verschillende organisaties uit Grou tijdens een inspiratiesessie bij elkaar kwamen. Bouwe de Boer, vertegenwoordiger van Freonen fan Fossylfrij Fryslân en mede-initiatiefnemer van Fryslân Bloeit, deelde de inspiratie vanuit het succesverhaal van Wergea in 2023. In Wergea werden duurzame activiteiten als zwemmen, fietstochten, gezonde lunches en een elektrisch deelauto-project georganiseerd en het enthousiasme van Wergea resulteerde in onder andere een cheque van 5000 euro voor de verduurzaming van hun dorpshuis.

Betrokkenheid

Arcadia (een initiatief vol creativiteit en cultuur, red.) ondersteunt deze groene golf financieel en op procesniveau. Dit jaar sluiten Grou, Berltsum, Eastermar, Akkrum, Wergea, en Woudsend zich aan bij FryslânBloeit in 2024. Elk dorp krijgt hierbinnen een eigen periode om duurzame activiteiten te organiseren die bijdragen aan het welzijn van de lokale mienskip. De brede betrokkenheid van allerlei organisaties in Grou zoals diverse sportverenigingen, koren, scholen, en ondernemers toont het unieke van dit initiatief tijdens deze eerste avond.

Kernteam

Het kernteam onder voorzitterschap van Pleatslik Belang Grou, is verantwoordelijk voor coördinatie en grote lijnen en stimuleert projectmatig de Grouster verenigingen, stichtingen, organisaties, ondernemers en buurtverenigingen om aan GrouBloeit deel te nemen. Ideeën variëren van gezonde kinderopvanglocaties tot kunstprojecten, een interactieve Merenloop, opening van de volière in het Wilhelminapark en ook ludieke evenementen.

Belangrijk is ook de samenwerking tussen jong en oud, met activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Ondernemers worden ook aangespoord om deel te nemen aan de Bloeiweek, met suggesties als bijvoorbeeld duurzame lunches in die week.

Zwembad

Daarnaast werd er tijdens de bijeenkomst een belangrijk signaal gegeven, namelijk dat er behoefte is aan veilig zwemwater in Grou voor alle kinderen. Als opmaat naar een zeer gewenst ‘natuur’ zwembad voor alle bewoners in Grou heeft Pleatslik Belang Grou het initiatief daartoe aan zichzelf geadresseerd en geformuleerd als een belangrijke stip op de horizon. De Mienskip Grou (bewoners en organisaties) zal hierbij vanzelfsprekend nauw worden betrokken.

Vervolg

De bijeenkomst werd afgesloten met de aankondiging van een vervolgsessie over vier weken, waarin de ingebrachte ideeën verder zullen worden uitgewerkt. Met behulp hiervan zullen de eerste contouren van een basisprogramma voor de Bloeiweek kunnen worden vastgesteld. Voor vragen, ideeën of deelname aan het kernteam kunnen geïnteresseerden contact opnemen via groubloeit@gmail.com. Deze eerste bijeenkomst, volledig fairtrade verzorgd, belooft een bloeiende week in juni vol inspiratie en gemeenschapszin. Als symbool zal aan het einde van de bloeiweek plant Strúner worden overgebracht naar het volgende dorp dat zich aansluit bij FryslânBloeit.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met GrouBloeit, Pleatslik Belang Grou, Grou 2030 en tal van andere organisaties, instellingen en verenigingen in Grou.