H2 Platform pleit voor aparte snelheidsstrook emissievrij vervoer op snelweg

Emissievrije auto’s mogen niet de dupe worden van de stikstofcrisis, vindt het H2 Platform. Dit samenwerkingsverband – warm voorstander van waterstofgebruik – pleit voor een uitzonderingspositie voor schone mobiliteit.

Crisis
Duurzame voertuigen dienen juist als een van de oplossingen voor de stikstofproblemen, zo stelt men. ‘Het H2 Platform pleit ervoor om generieke maatregelen die zich op al het verkeer richten, te voorkomen. Het aandeel emissievrije voertuigen – batterij- of waterstof-elektrisch – groeit sterk. Deze voertuigen stoten noch CO2, noch NOx uit. Ze dragen dus niet bij aan de stikstofproblematiek en zijn juist een oplossing die steun verdient. Het beleid om schoon vervoer te stimuleren is tot nu toe gericht geweest op CO2-uitstoot. Het feit dat elektrisch – batterij en waterstof – aangedreven voertuigen eveneens geen stikstofemissies hebben, heeft tot nu in het beleid slechts een beperkte rol gespeeld. Nu duizenden projecten stil dreigen te vallen door de te hoge stikstofuitstoot in ons land is er genoeg reden om het beleid opnieuw te beschouwen.’

Voorstellen
Het H2 Platform suggereert zelf enkele compromissen binnen de stikstofaanpak:

  • Ontzie waar mogelijk schone voertuigen bij verkeersmaatregelen omwille van stikstofemissie-reductie.
  • Bij het verminderen van de maximumsnelheid: bezie of binnen de voorwaarde van verkeersveiligheid een uitzondering kan worden gemaakt voor emissievrije voertuigen.
  • Overweeg – in opvolging van de bestaande Zero Emissie-convenanten om op enkele plaatsen enkel emissievrije voertuigen toe te laten (bijvoorbeeld taxi’s en bussen) cq. de introductie van die voertuigen te versnellen.
  • Bezie of de fiscale regelingen voor emissieloos vervoer versterkt moeten worden, omwille van de stikstofproblematiek.

‘Tesla-strook’
Ook is het platform pleitbezorger van een aparte snelheidsstrook voor emissievrije voertuigen op een snelweg die drie of meer rijstroken telt. Duurzame auto’s mogen in dat geval 130 blijven rijden, waar bestuurders van minder milieuvriendelijke varianten op de rem dienen te trappen. ‘We moeten die discussie voeren’, aldus communicatie-adviseur Alex Kaat in gesprek met het Algemeen Dagblad. ‘Een doelgroepstrook is niet nieuw. Die heb je ook voor vrachtwagens en bussen. Bijvoorbeeld bij de brede A2 tussen Utrecht en Amsterdam zou je de meest linkse strook kunnen reserveren voor emmissieloze auto’s.’