Haarsma van RHDHV: 'Veranderende functie binnensteden leidt tot aangepaste mobiliteit'

Klaas Yde Haarsma, procesmanager duurzame mobiliteit bij Freon Royal HaskoningDHV (RHDHV) vertelde onlangs op de website van zijn werkgever over de veranderende functie van binnensteden. Daarbij richtte hij zijn pijlen op de verdeling van de publiek ruimte, een onderdeel van de mobiliteitstransitie.

Zero emissie

‘Gemeenten willen een mooie, verblijfsvriendelijke en vitale stad. Met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, meer groen en meer terrassen, met behoud van het historische karakter’, vertelt Haarsma op het digitale thuis van onze Freon. Volgens de procesmanager duurzame mobiliteit heeft deze ambitie wel consequenties voor de hoeveelheid ruimte die autoverkeer krijgt geboden. ‘Het gaat dan ook om zero emmissiezones en om een nieuwe kijk op stadslogistiek; een slim en flexibel gebruik in tijd en ruimte.’

Royal HaskoningDHV

Haarsma adviseert met Royal HaskoningDHV meerdere gemeentebesturen over bovenstaande uitdagingen. Onder meer Freonen-gemeente Leeuwarden is een van de partners. ‘We willen een stad zijn die bereikbaar is, én waar het aangenaam verblijven is’, vertelt Leeuwarder wethouder Friso Douwstra op de kanalen van RHDHV. Daarom werken we aan een nieuwe balans, ook voor mobiliteit, samen met alle stakeholders.’

Lees hier hier meer over bovenstaande activiteiten vanuit Royal HaskoningDHV