'Haven Harlingen in 2035 duurzame maritieme hart Noord-Nederland'

Als het aan Port of Harlingen ligt, is de Harlinger haven in 2035 hét duurzame maritieme en logistieke hart van Noord-Nederland. Dat stelt het havenbedrijf op haar website.

Verduurzaming
In haar onlangs gepresenteerde visie ‘Koers naar duurzame groei’ toont de organisatie grote ambities. Over dik 15 jaar moet een florerende havengemeenschap ontstaan zijn, aan de hand van drie prioriteiten: economische structuurversterking, verduurzaming en transport en logistiek.

Het document rept van nieuwe mogelijkheden vanwege de overgang naar duurzame energie. Port of Harlingen wil onder meer schone brandstof voor schepen en vrachtverkeer faciliteren door bedrijven aan te trekken en activiteiten te ontwikkelen in de productie van waterstof, biogassen, geothermie en een LNG-bunkerstation voor ‘green shipping’, zo meldt de Leeuwarder Courant.

Logistiek knooppunt
Paul Pot, directeur van Port of Harlingen, stelt op de eigen website over de toekomst van de haven: ‘De haven van Harlingen heeft een belangrijke rol in de regio. Het is een logistiek knooppunt dat een grote bijdrage heeft aan de lokale en regionale economie en voor veel banen zorgt. Om die rol te behouden en te versterken, is Port of Harlingen begin 2018 verzelfstandigd. Regie is nodig om de haven verder te professionaliseren. Onze ambities: groeien met respect voor onze prachtige omgeving, zonder fysiek uit te breiden. We doen dat door de beschikbare ruimte in het havengebied beter te benutten, synergie tussen bedrijven te vergroten, de visserij te koesteren en het toerisme te faciliteren. We werken bovendien verder aan veilige, effectieve en efficiënte op- en overslagmogelijkheden, en aan een groene-energiecluster. Daarvoor heb je samenwerking en vernieuwing nodig. Zo verstevigen we onze logistieke en economische positie.’

Bekijk een video over de toekomstvisie van Port of Harlingen:

Port of Harlingen – Havenvisie 2019-2035

De Port of Harlingen heeft – samen met bedrijven, gemeente en andere stakeholders – gekeken waar ze zich de komende 15 jaar op wil richten. De ambitie? In 2035 is de haven van Harlingen hét duurzame maritieme en logistieke hart van Noord-Nederland. Film: Beeldschapper

Lees verder op de site van de Leeuwarder Courant:

‘De haven van Harlingen moet het logistieke hart van Noord-Nederland worden’

Sinds vorig jaar is de NV Port of Harlingen verantwoordelijk voor de ontwikkeling, exploitatie en het beheer van de Harlinger zeehaven. Aan ambities hebben de nieuwe beleidsmakers en bestuurder geen gebrek. Over ruim 15 jaar moet een geoliede organisatie en havengemeenschap zijn ontwikkeld’ waar niemand in de noordelijke regio omheen kan, klinkt het ronkend in de donderdag aan de gemeente aangeboden havenvisie ‘Koers naar duurzame groei’.