Hoe zet Omrin afval om in duurzame stoom en stroom?

Jaarlijks voorziet Freon Omrin ruim 38.000 huishoudens van energie met de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen. “Naast groene stroom produceren we ook stoom voor de industrie om aardgas te besparen”, vertelt een woordvoerder van onze Freon. In een onlangs gepubliceerde legt Omrin uit hoe het bedrijf afval omzet in duurzame stoom en stroom.

Reststoffen Energie Centrale

“Overgebleven restafval na sortering op Ecopark de Wierde in Heerenveen en ander afval waar we (nog) niets mee kunnen, verbranden we in de REC in Harlingen”, wordt verteld in de video. “In de Reststoffen Energie Centrale maken we van afval duurzame stoom en stroom. Vrachtwagens lossen dagelijks de reststoffen in de bunker. Via een trechter komt vervolgens het brandbare afval in de verbrandingsoven terecht.”

Bekijk de video hieronder (bron: Omrin):

Bron foto: screenshot video Omrin