Hogeschool Van Hall Larenstein wederom duurzaamste hogeschool van het land

Freon Van Hall Larenstein mag zich ook in 2021 weer de duurzaamste hogeschool van Nederland noemen. In de overall ranking van de SustainaBul, waaraan naast hogescholen ook universiteiten deelnemen, bekleedt de Van Hall de tweede stek – na Wageningen Universiteit – en is daarmee slechts een punt verwijderd van de hoogste tree. Binnen de categorie hogescholen gooit Van Hall echter de hoogste ogen. Bij het beoordelen van de onderwijsinstellingen werd gelet op de integratie van duurzaamheid binnen de onderdelen onderwijs, bedrijfsvoering, onderzoek en integraal.

Sustainabul

De SustainaBul is dé ranglijst van Nederlandse universiteiten en hogescholen op het gebied van duurzaamheid. Het is een initiatief van het landelijk studentenplatform ‘Studenten voor Morgen’ met als doel duurzaamheid binnen de instellingen voor hoger onderwijs te stimuleren. De ranking is gebaseerd op de mate waarin de onderwijsinstellingen duurzaamheid hebben geïntegreerd in hun onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. 

Het is voor Van Hall Larenstein niet de eerste maal dat men als meest duurzame hogeschool uit de bus komt. Ook tijdens de vorige drie edities van de Sustainabul leverde onze Freon deze prestatie.

Bekijk hier het benchmarkrapport van 2021.