Ideeëntafel

Om een duurzame toekomst en een CO2-neutraal Friesland te creëren zijn alle goede ideeën die aan dit doel bijdragen van waarde. Helaas blijven veel goede ideeën steken in de eerste fase en worden niet gerealiseerd. De Freonen fan Fossylfrij Fryslân hebben daarom de Freonen Ideeëntafel bedacht. Aan de Ideeëntafel kunnen studenten, Freonen en andere initiatiefnemers hun duurzame idee pitchen. We gaan in gesprek over de potentie van het idee, wat de volgende stap is om het idee verder te helpen en wat er voor nodig is om het idee uiteindelijk tot werkelijkheid te maken. Met het netwerk van de Freonen en alle verbonden partijen leggen we de verbindingen die nodig zijn om vervolgstappen te zetten en hebben we toegang tot kennis en ervaring van betrokken spelers in de markt.

Jouw idee

Heb jij een idee dat bijdraagt aan CO2-besparing en dat klimaatverandering tegengaat? Wil je jouw idee ten uitvoer brengen, maar weet je nog niet hoe je dat voor elkaar moet krijgen? Dan nodigen we je uit om een mail te sturen naar info@freonen.nl (onder vermelding van Ideeëntafel) en de volgende zaken in je mail op te nemen:

  • Korte uitleg van je idee
  • Wat is het effect van je idee en hoe kan dat effect worden gemeten?
  • Welke obstakels maken het lastig om je idee ten uitvoer te brengen?
  • Wie zijn er al enthousiast over je idee, hoe wordt er op gereageerd?

  • De eerste bijeenkomst van De Ideeëntafel vindt plaats op dinsdag 29 november.
  • Je idee wordt niet verder verspreid, tenzij je daar zelf voor kiest en zal vertrouwelijk worden behandeld.