Ineke van Gent ondertekent duurzaamheidsconvenant Waddeneilanden

Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog, ondertekende donderdag 7 februari een duurzaamheidsconvenant. Dit gebeurde tijdens de eerste belevingsdag van de Elfwegentocht On Tour, een initiatief van Circulair Friesland in samenwerking met de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. In het convenant Zero Emissie Mobiliteit Waddeneilanden conformeren Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Vlieland zich aan ambitieuze mobiliteitsdoelstellingen.

Doelstellingen
Zo zetten de deelnemers in 2019-2020 concrete stappen om tot zero emissie-vervoer over te gaan. Ook ondersteunen ze gezamenlijk de ambitie om in 2025 zero emissie te rijden met (bestel)auto’s en ondertekent men de landelijke Green Deal Zero Emissie (Stads)Logistiek. Met de realisatie van het convenant onderstrepen de eilanden, verenigd in het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden, hun duurzame ambities. Lees hier meer over de inhoud van het convenant.

Elfwegentocht On Tour
Het heuglijke moment viel samen met de eerste belevingsdag van de Elfwegentocht On Tour. Tijdens dit evenement, een vervolg op de Elfwegentocht 2018, kunnen Friese burgers de voordelen van fossielvrij vervoer (blauwe diesel, groengas en elektrisch) zelf ervaren door proefritten te maken, presentaties bij te wonen en vragen te stellen aan experts. De komende periode doet de Elfwegentocht On Tour onder meer Akkrum, Leeuwarden en Joure aan.

(Coverfoto: Gemeente Schiermonnikoog)

Bekijk een foto-impressie van de startdag van de Elfwegentocht On Tour: